ENGİN GÜNEY

Dr. Öğretim Üyesi ENGİN GÜNEY

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / RESİM BÖLÜMÜ

» Verdiği Dersler


Yeni Medya

Kent ve Sanat

Resim Teknolojileri ve Materyal Bilgisi

İllüstrasyon

Batı Resim Sanatı

Duvar Resmi

Resim Atelye

Topluma Hizmet Uygulamaları

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Çağdaş Sanat

Öğretmenlik Uygulamaları

Desen

Perspektif

Müze Eğitimi ve Uygulamaları

Sanat ve Estetik