Emre ÖZAN

Dr. Öğretim Üyesi Emre ÖZAN

VETERİNER FAKÜLTESİ / VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 3958
OMÜ E-Posta
emre.ozan@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Arboviruslar, Balık Virusları

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi / 2005
Doktora
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 2017
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Universitesi, Veteriner Fakültesi / 2019