EMİNE ALTIN

Arş. Gör. EMİNE ALTIN

VETERİNER FAKÜLTESİ / TEMEL BİLİMLER
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Kdz. Ereğli
OMÜ E-Posta
emine.altin@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
emine.altin@hacettepe.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Biyokimya

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya ABD
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya ABD