Elif BAĞATIR

Arş. Gör. Elif BAĞATIR

VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER
Kişisel Bilgiler
Yabancı Diller
İNGİLİZCE
OMÜ E-Posta
elif.bagatir@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi / 2017
Yüksek Lisans
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Cerrahi Anabilim Dalı