ERTAN EMEK ONUK

Prof.Dr. ERTAN EMEK ONUK

VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER


YayınlarDergi Makalesi
1) Onuk, E.E., Çaycı Y.T., Çoban A.Y., Çiftci A, Balta F, Didinen B.I., Pekmezci G.Z., Altun S., Ünlü M.S., ve A. Deveci, Türkiye’de su kaynaklı Aeromonas izolatlarında saptanan ilk QnrS gen Pozitifliği., Mikrobiyoloji Bülteni, 49, 1, 1 / 2015 [Uluslararası]

2) Koca S.B.,Yigit N.Ö., Didinen B.I., Metin S., Bayrak H., Onuk E.E., İlhan İ., Eralp H., ve İ. Diler,. Effects of Enzyme-Producing Probiotic Bacteria Isolated from the Gastrointestinal Tract of Trout on the Growth Performance, Survival and Digestive Enzyme Activity of Rainbow Trout Fry (Oncorhynchus mykiss)., The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, 67: , 1 / 2015 [Uluslararası]

3) Çiftçi, A., Onuk, E.E., Çiftçi, G., Fındık, A., Söğüt M.Ü., ve T. Gülhan, The comparative analysis of phenotypic and genotypic properties of Aeromonas sobria strains isolated from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1972), Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21, 4, 1 / 2015 [Uluslararası]

4) Pekmezci, G.Z., Yardimci, B., Onuk, E.E. ve S. Umur Molecular characterization of Hysterothylacium fabri (Nematoda: Anisakidae) from Zeus faber (Pisces: Zeidae) caught off the Mediterranean coasts of Turkey based on nuclear ribosomal and mitochondrial DNA sequences, Parasitology Internatıonal, 1, 0 / 2014 [Uluslararası]

5) Didinen, B.I., Yardımcı, B., Onuk, E.E., Metin, S. ve P. Yıldırım Naturally Lactococcus garvieae Infection in Rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss Walbaum, 1792): New Histopathological Observations, Phenotypic and Molecular Identification, Revue de Medecine Veterinaire, 1, 0 / 2014 [Uluslararası]

6) Pekmezci, G.Z., Onuk, E.E., Bolukbas, C.S., Yardimci, B., Gurler, A.T., Açıcı, M. ve S. Umur Molecular identification of Anisakis species (Nematoda: Anisakidae) from marine fishes collected in Turkish waters, Veterinary Parasitology , 1, 0 / 2014 [Uluslararası]

7) Didinen, B.I., Metin, S., Onuk, E.E., Takmaz, H. ve A.T. Ersoy Isolation and characterization of potential probiotic bacteria from Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss, (Walbaum) rearing units against bacterial pathogens, The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, 0, 0 / 2014 [Uluslararası]

8) Yardımcı, B., Pekmezci, G.Z. ve E.E. Onuk Pathology and molecular identification of Anisakis pegreffii infection in the John Dory, Zeus faber (Linnaeus, 1758) caught in Mediterranean Sea, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 0, 0 / 2014 [Uluslararası]

9) Tanrıkulu, T., Avsever, M.L., Onuk, E.E. ve B.I. Didinen Vagococcus salmoninarum, a causative agent of disease in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) broodstocks in the aegean region of Turkey., Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 1, 0 / 2014 [Ulusal]

10) Metin, S., Kubilay, A., Onuk, E.E., Didinen, B.I., ve P. Yıldırım First isolation of Staphylococcus warneri from cultured Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) broodstocks in Turkey., Bullettin of The European Association of Fish Pathologists, 12 / 2014 [Uluslararası]

11) Sırıken, B., Yıldırım, T., Erol, I., Durupınar, B., Çiftci, A. ve E.E. Onuk Prevalence and characterization of coagulase positive Staphylococci isolated from salted anchovy, Journal of Aquatic Food Product Technology, 0, 0 / 2013 [Uluslararası]

12) Altun, S., Onuk, E.E., Çiftci, A., Duman, M. ve A.G. Büyükekiz Determination of phenotypic, serotypic and genetic diversity and antibiotyping of Yersinia ruckeri isolated from Rainbow Trout, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2, 0 / 2013 [Uluslararası]

13) Onuk, E.E., Fındık, A., Turk, N., Altun, S., Korun, J., Ozer, S., Avsever, M.L. ve A. Ciftci Molecular identification and determination of some virulence genes of Aeromonas spp. in fish and water from Turkish coastal regions, Revue de Medecine Veterinaire , 4, 0 / 2013 [Uluslararası]

14) Altun, S., Onuk, E.E., Çiftci, A., Büyükekiz A.G. ve M. Duman Phenotipic, genotipic characterisation and antimicrobial susceptibility determination of Lactoccous garvieae strains, Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1, 0 / 2013 [Uluslararası]

15) Pekmezci, G.Z., Bolukbas, C.S., Gurler, A.T. ve E.E. Onuk Occurrence and molecular characterization of Hysterothylacium aduncum (Nematoda: Anisakidae) from Merlangius merlangus euxinus and Trachurus trachurus off the Turkish coast of Black Sea, Parasitology Research, 3, 0 / 2013 [Uluslararası]

16) Durmaz, Y., Onuk, E.E. ve A. Çiftçi Investigation of the presence and antibiotic susceptibilities of Flavobacterium psychrophilum in rainbow trout farms (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in The Middle and Eastern Black Sea Regions of Turkey, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2, 0 / 2012 [Uluslararası]

17) Demiryürek, E.Ö., Onuk, E.E., Yüksel, G. ve A. Çiftçi Evaluation of microbial contamination of resilon and gutta-percha cones and their antimicrobial activities, African Journal of Microbiology Research, 33, 0 / 2012 [Uluslararası]

18) Avsever, M.L., Onuk, E.E., Türk, N., Tunalıgil, S., Eskiizmirliler, S., İnçoğlu, Ş. ve M. Yabanlı Pasteurellozis cases in sea bass and sea brem cultured in the Agean region and bacteria isolated from these cases, Bornova Veteriner Bilimleri Dergisi, 48, 0 / 2012 [Ulusal]

19) Fındık, A., İça, T., Onuk, E.E., Perçin, D., Kevenk, T.O. ve A. Çiftçi Molecular typing and cdt gene prevalence of Campylobacter jejuni isolates from various sources, Tropical Animal Health and Production, 0, 0 / 2011 [Uluslararası]

20) Özer, S., Börekçi, G., Bulduklu, P., Çiftci, A., Kanık, A. ve E.E. Onuk Evaluation of fluorescence in situ hybridization (FISH) and polymerase chain reaction (PCR) for identification of Enterococcus spp. isolated from fish and water, The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, 0, 0 / 2011 [Uluslararası]

21) Onuk, E.E., Çiftçi, A., Fındık, A., Çiftçi, G., Altun, S., Balta, F., Özer, S. ve A.Y. Çoban Phenotypic and molecular characterization of Yersinia ruckeri isolates from Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) in Turkey, Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift, 7, 0 / 2011 [Uluslararası]

22) Didinen, B.I., Kubilay, A., Diler, O., Ekici, S., Onuk, E.E. ve A. Findik First isolation of Vagococcus salmoninarum from cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) broodstocks in Turkey, Bullettin of The European Association of Fish Pathologists, 6, 0 / 2011 [Uluslararası]

23) Cakiroglu, D., Meral, Y., Pekmezci, D., Onuk, E.E. ve Y.B. Kabak Effects of yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) on humoral and cellular immunity of Jersey cows in early lactation, Journal of Animal and Veterinary Advances, 10, 0 / 2010 [Uluslararası]

24) Onuk, E.E., Çiftci, A., Findik, A. ve Y.Durmaz Development and evaluation of multiplex polymerase chain reaction for identification of Flavobacterium psychrophilum, Yersinia ruckeri and Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida in culture fisheries, Journal of Veterinary Science, 3, 0 / 2010 [Uluslararası]

25) Çakıroğlu, D., Meral, Y., Pekmezci, D., Onuk, E.E. ve G. Gökalp Yeni doğan buzağılarda çeşitli hematolojik ve biyokimyasal parametreler İle kolostral immun globulinler arasındaki ilişkinin belirlenmesi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 1, 0 / 2010 [Ulusal]

26) Onuk, E.E., İnat, G., Fındık, A., Çelikel, İ.Ü. ve A. Çiftci Sığır karkas orijinli Escherichia coli O157 izolatlarının rastgele çoğaltılmış polimorfik DNA-polimeraz zincir reaksiyonu ile genotiplendirilmesi, Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 0, 0 / 2010 [Ulusal]

27) Çiftci, A., Fındık, A., İça, T., Baş, B., Onuk, E.E. ve S. Güngördü Slime production and antibiotic resistance of Enterococcus faecalis isolated from arthritis in chickens, Journal of Veterinary Medical Science, 6, 0 / 2009 [Uluslararası]

28) Çiftci, A., Fındık, A., Onuk, E.E. ve S. Savasan Detection of methicillin resistance and slime factor production of Staphylococcus aureus in bovine mastitis, Brazilian Journal of Microbiology, 2, 0 / 2009 [Uluslararası]

29) Çoban, A.Y., Ciftci, A., Onuk, E.E., Erturan, Z., Çaycı, Y.T. ve B. Durupınar Kistik fibrozlu hastalardan izole edilen Pseudomonas aeruginosa izolatlarının biyofilm oluşturma yeteneklerinin araştırılması ve bu özelliğin genotip ve antibiyotik duyarlılığı ile ilişkisinin belirlenmesi, Mikrobiyoloji Bülteni, 4, 0 / 2009 [Uluslararası]

30) Ciftci, A., Onuk, E.E., Fındık, A., Yıldırım, T. ve M.U. Sogut Molecular typing of Staphylococcus aureus strains from ovine mastitis by pulsed-field gel electrophoresis and polymerase chain reaction , Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 6, 0 / 2009 [Uluslararası]

31) Fındık, A., Akan, N., Onuk, E.E., Çakıroğlu, D. ve A. Ciftci Methicillin resistance profile and molecular typing of Staphylococcus aureus strains isolated from the noses of healthy dogs, Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 6, 0 / 2009 [Uluslararası]

32) Onuk, E.E. ve K.S. Diker Dezenfektanların balık kökenli bakteriyel patojenler üzerindeki etkilerinin incelenmesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 0, 0 / 2006 [Ulusal]

33) Onuk, E.E. Balıkların bakterilere karşı doğal savunma mekanizmaları, Veteriner Hekimler Mikrobiyoloji Dergisi, 1, 0 / 2005 [Ulusal]

34) Onuk, E.E. Balıklarda aşılama ve önemli bakteriyel aşılar, Veteriner Hekimler Mikrobiyoloji Dergisi, 1, 0 / 2005 [Ulusal]

35) Çiftci, A., İça, T., Onuk, E.E., Baş, B. ve G. Tosun Çeşitli klinik örneklerdeni edilen Staphylococcus aureus suşlarında slime faktör üretimi ve antibiyotik dirençliliği, Veteriner Hekimler Mikrobiyoloji Dergisi, 1, 0 / 2003 [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) Onuk, E.E., Çaycı Y.T., Çoban A.Y., Çiftci A, Balta F, Didinen B.I., ve S. Altun, “Antimicrobial susceptibility profile of fish and water originated Aeromonas isolates in Turkey.” International VETistanbul Group Congress 2015, 324 pp Saint-Petersburg, Russia. , 4 / 2015 [Uluslararası]

2) Çiftci, A., Onuk, E.E., Sögüt M.Ü., Fındık, A. ve T. Gülhan, “Studies on development and validation of a Ready-to-use Multiplex PCR Kit for detection of mastitis pathogens.” International VETistanbul Group Congress 2015, 567 pp, Saint-Petersburg, Russia, 4 / 2015 [Uluslararası]

3) Çiftci, A., Onuk, E.E., Çiftci, G., Fındık, A., Söğüt, M.Ü., Didinen, B.I., Aksoy, A., Üstünakın, K., Gülhan, T., Balta, F., ve S. Altun, “Comparative analysis of Aeromonas hydrophila strains for development and validation of native-subunit protein vaccine.” International VETistanbul Group Congress 2015, 568-569 pp, Saint-Petersburg, Russia, 4 / 2015 [Uluslararası]

4) Onuk, E.E., Fındık, A., Turk, N., Altun, S., Korun, J., Ozer, S., Avsever, M.L. ve A. Ciftci, “Molecular identification and determination of some virulence genes of Aeromonas spp. in fish and water from Turkish coastal regions.” International VETistanbul Group Congress 2015, 686 pp Saint-Petersburg, Russia, 4 / 2015 [Uluslararası]

5) Tanrıkulu, T., Avsever, M.L., Onuk, E.E. ve B.I. Didinen, “Vagococcus salmoninarum, a causative agent of disease in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) broodstocks in the aegean region of Turkey.” The 14th International Symposium-Prospects for the 3rd Millenium Agriculture, 588 pp, Cluj Napoca, Romania, 10 / 2015 [Uluslararası]

6) Ciftci, A., Onuk, E.E., Aksoy, A., Ciftci, G., Sogut M.U., Fındık, A., Altun, S., Balta, F. ve Y. Kesim Entrepreneurial opportunities in the field of microbiology in Ondokuz Mayıs Üniversity Veterinary Faculty: development and Validation of Vaccine on Fish., 2nd. International Conference on Entrepreneurial (ICE-2014), Emphasizing Improvement of Business Enviroment, 51 pp, Tehran, Iran, 22-23 February 2014., 0, 0 / 0 [Uluslararası]

7) Çiftci, A., Onuk, E.E., Sögüt M.Ü., Fındık, A. ve T. Gülhan Studies on development and validation of a Ready-to-use Multiplex PCR Kit for detection of mastitis pathogens., Congress of Herd Health and Management, 153-154 pp, Bafra, Turkish Republic of Northern Cyprus, 22-25 May 2014., 0, 0 / 0 [Uluslararası]

8) Fındık, A., Akan, N., Onuk, E.E., Çakıroğlu, D. ve A. Ciftci Molecular typing and methicillin resistance profile of Staphylococcus aureus strains isolated from the noses of healthy dogs. 34th FEBS Congress, 102 pp., Prague, July 4-9, 2009. , 0, 0 / [Uluslararası]

9) Çiftci, A., Fındık, A., Onuk, E.E. ve S. Savasan Detection of methicillin resistance and slime factor production of Staphylococcus aureus in bovine mastitis. 34th FEBS Congress, 102 pp., Prague, July 4-9, 2009. , 0, 0 / [Uluslararası]

10) Ciftci, A., Onuk, E.E., Fındık, A., Yıldırım, T. ve M.U. Sogut Molecular typing of Staphylococcus aureus strains from ovine mastitis by pulsed-field gel electrophoresis and polymerase chain reaction. 34th FEBS Congress, 99 pp., Prague, July 4-9, 2009, 0, 0 / [Uluslararası]

11) Onuk, E.E., Çiftci, A., Findik, A. ve Y.Durmaz Development and optimization of multiplex polymerase chain reaction for identification of Flavobacterium psychrophilum, Yersinia ruckeri and Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida. 34th FEBS Congress, 99 pp., Prague, July 4-9, 2009., 0, 0 / [Uluslararası]

12) Demiryürek, E.Ö., Onuk, E.E., Yüksel, G. ve A. Çiftçi Examination of the microbial contamination and antimicrobial-antifungal activities of different gutta-percha cones. 10th International Congress of the Turkish Endodontic Society, 34 pp., İstanbul, Türkiye, September 23-25, 2010. , 0, 0 / [Uluslararası]

13) Yenisey, M., Onuk, E.E., Uz, N., Külünk, Ş., Ceylan, G. ve A.U. Güler Effect of Ventilation-Air conditioning systems on the microbial level of prosthodontics clinic air. 34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association & 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo, 86 pp., Prishtina, , 0, 0 / [Uluslararası]

14) Sırıken, B., Yıldırım, T., Erol, I., Durupınar, B., Çiftci, A. ve E.E. Onuk Detection, genotyping and characterization for methicilline resistance, pvl gene, biofilm formation of coagulase positive staphylococci isolated from salted anchovy. 3rd Global Fisheries & Aquaculture Research Conference, 144-158 pp., Egypt, 29th Nov.-1st, 0, 0 / [Uluslararası]

15) B8. Güvenç, T., Onuk, E.E., Kabak, Y., Yarım, M., Fındık, A., Çiftci, A. ve Ö. Karayiğit A case of Anthrax in a puma (Puma Concolor). 29th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology and The European College of Veterinary Pathologists, 9th European Congress of Toxicologic Pathology of the European Society of Toxicologic Pathology,, 0, 0 / [Uluslararası]

16) Yucel, A.C., Onuk, E.E., Sariyilmaz, E. ve B. Karabucak Ex vivo comparison of antimicrobial activity of calcium hydroxide against Enterococcus faecalis and Candida albicans. Ese Congress 2011. 1188 pp., Roma, 15-17 September, 2011., 0, 0 / [Uluslararası]

17) Pekmezci, G.Z., Bolukbas, C.S., Gurler, A.T. ve E.E. Onuk Occurrence and molecular characterization of Hysterothylacium aduncum (Nematoda: Anisakidae) in marine fishes from the Turkish coast of Black Sea. The 12th International Symposium-Prospects for the 3rd Millenium Agriculture, 383 pp, Cluj Napoca, Romania, , 0, 0 / [Uluslararası]

18) Yardımcı, B., Pekmezci, G.Z. ve E.E. Onuk Pathology and molecular identification of Anisakis pegreffii infection in the John Dory, Zeus faber (Linnaeus, 1758) caught in Mediterranean Sea. The 12th International Symposium-Prospects for the 3rd Millenium Agriculture, 374 pp, Cluj Napoca, Romania, 2, 0, 0 / [Uluslararası]

19) Onuk, E.E., Durmaz, Y., Çiftci, A., Pekmezci, G.Z. ve Y. Kılıçoğlu, Bakteriyel balık patojenleri ve antibiyotik duyarlılıkları üzerine retrospektif bir çalışma. XI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 258-259 pp., Kemer, Antalya, 21-24 Ekim, 2014., 0, 0 / [Uluslararası]

20) Çiftci, A., İça, T., Onuk, E.E., Baş, B. ve G. Tosun Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında slime faktör üretimi ve antibiyotik dirençliliği. VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 26 pp., Elazığ, 14-16 Eylül, 2004. , 0, 0 / [Ulusal]

21) Çiftci, A., İça, T., Baş, B., Onuk, E.E. ve S. Güngördü Artritli tavuklardan izole edilen Enterekok suşlarında slime faktör üretimi ve antibiyotik direnci. VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 38 pp., Elazığ, 14-16 Eylül, 2004. , 0, 0 / [Ulusal]

22) D3. Çoban, A.Y., Çiftci, A., Onuk, E.E., Erturan, Z., Çaycı, Y.T., ve B. Durupınar Kistik fibrozlu hastalardan izole edilen Pseudomonas aeruginosa izolatlarında biyofilm varlığının araştırılması. XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 734 pp., Bodrum, 21-25 Ekim, 2008. , 0, 0 / [Ulusal]

23) Onuk, E.E., Çiftçi, A., Fındık, A., Çiftçi, G., Altun, S., Balta, F., Özer, S. ve A.Y. Çoban Gökkuşağı Alabalıklarından (Oncorhynchus Mykiss Walbaum, 1792) izole edilen Yersinia ruckeri suşlarının fenotipik ve moleküler karakterizasyonu. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 24-25 pp., Girne, Kıbrıs, 05-07 Ekim, 20, 0, 0 / [Ulusal]

24) Fındık, A., İça, T., Onuk, E.E., Perçin, D., Kevenk, T.O. ve A. Çiftçi Farklı kaynaklardan izole edilen Campylobacter jejuni suşlarının moleküler tiplendirmesi ve cdt gen prevalansı. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 118-119 pp., Girne, Kıbrıs, 05-07 Ekim, 2010. , 0, 0 / [Ulusal]

25) Durmaz, Y., Onuk, E.E. ve A. Çiftçi Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykıss, Walbaum, 1792) çiftliklerinde Flavobacterıum psychrophilum enfeksiyonlarının varlığının saptanması. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 264-265 , 0, 0 / [Ulusal]

26) Onuk, E.E. ve S. Özer Balık kökenli Aeromonas hydrophıla şuşlarının bazı virulens genlerinin belirlenmesi ve genotipik analizi. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 266-267 pp., Girne, Kıbrıs, 05-07 Ekim, 2010. , 0, 0 / [Ulusal]

27) Onuk, E.E., Çiftci, A. ve A. Fındık Su ve balıklardan izole edilen Aeromonas türlerinin moleküler analizi. X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 40-41 pp., Kuşadası, Aydın, 24-27 Eylül, 2012. , 0, 0 / [Ulusal]

28) Çiftci, A., Onuk, E.E., Çiftci, G., Fındık, A. ve M.Ü. Söğüt Balık kökenli Aeromonas sobria suşlarının fenotip ve genotip yönünden karşılaştırmalı analizi. X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 42-43 pp., Kuşadası, Aydın, 24-27 Eylül, 2012. , 0, 0 / [Ulusal]

29) Altun, S., Onuk, E.E., Çiftci, A., Duman, M. ve A.G. Büyükekiz Flavobacterium psychrophilum suşlarının RAPD-PCR ile genetik farklılıklarının incelenmesi. X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 340-341 pp., Kuşadası, Aydın, 24-27 Eylül, 2012. , 0, 0 / [Ulusal]

30) Altun, S., Onuk, E.E., Çiftci, A., Büyükekiz A.G. ve M. Duman Gökkuşağı Alabalığı kökenli Listonella anguillarum izolatlarının fenotipik ve genotipik karakterizasyonu. X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 342-343 pp., Kuşadası, Aydın, 24-27 Eylül, 2012. , 0, 0 / [Ulusal]

31) Söğüt, M.Ü., Onuk, E.E., Bilgin, K., Bilgin, M. ve A. Çiftci Çeşitli klinik örneklerden izole edilen S. aureus suşlarının moleküler analizi ve genotiplendirilmesi. XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 231 pp., Kuşadası, 3-7 Kasım, 2012., 0, 0 / [Ulusal]

32) Altun, S., M. Duman, Büyükekiz A.G., Onuk, E.E. ve Çiftci, A Motil Aeromonas türlerinin konvansiyonel testler ve moleküler yöntemler ile identifikasyonu. 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 15 pp., Kastamonu, 24-26 Mayıs, 2013., 0, 0 / [Ulusal]

33) Altun, S., Büyükekiz A.G., M. Duman, Onuk, E.E., Çiftci, A. ve H.K. Müştak Gökkuşağı alabalıklarında L. anguillarum’un fenotipik, genotipik özelliklerinin ve antimikrobiyal duyarlılıklarının belirlenmesi. 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 33 pp., Kastamonu, 24-26 Mayıs, 2013., 0, 0 / [Ulusal]

34) Çiftci A., Onuk, E.E., Çiftci G., Fındık A. ve M.Ü. Söğüt Balık kökenli Aeromonas sobria suşlarının fenotip ve genotip yönünden karşılaştırmalı analizi. 6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 144-145 pp., Kars, 25-27 Haziran 2013., 0, 0 / [Ulusal]

35) Pekmezci, G.Z., Onuk, E.E., Yardımcı, B., Bolukbas, C.S., Gurler, A.T., Açıcı, M. ve Ş. Umur Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyılarında yakalanan deniz balıklarında zoonoz Anisakis türlerinin moleküler tanısı. 18. Ulusal Parazitol Kongresi, Özet Kitabı, SB05-24, 151 pp, Denizli, 29 Eylül–5 Ekim, 2013., 0, 0 / [Ulusal]

36) Çiftci, A., Onuk, E.E., Çiftci, G., Fındık, A., Söğüt, M.Ü., Gülhan, T., Üstünakın, K., Balta, F., Altun, S., Aksoy, A. ve B.I. Didinen, Balık kökenli Aeromonas hydrophila suşlarının antibiyotip, genotip, protein profili ve spesifik antijenik glikoprotein varlığı yönünden karşılaştırmalı analizi ile aşı ve teşhis kitleri geliştirilmesi. XI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (uluslara, 0, 0 / [Ulusal]

37) Onuk, E.E., Çaycı, Y.T., Çoban, A.Y., Çiftci, A., Balta, F., Didinen, B.I., Pekmezci, G.Z., Altun, S., Söğüt, M.Ü. ve A. Deveci, Türkiye’deki su ve balıklardan izole edilen Aeromonas türlerinde ilk qnrS pozitifliği. XI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 268-269 pp., Kemer, Antalya, 21-24 Ekim, 2014., 0, 0 / [Ulusal]

38) Onuk, E.E., Durmaz, Y., Çiftci, A., Pekmezci, G.Z. ve Y. Kılıçoğlu, Bakteriyel balık patojenleri ve antibiyotik duyarlılıkları üzerine retrospektif bir çalışma. XI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 258-259 pp., Kemer, Antalya, 21-24 Ekim, 2014, 0, 0 / [Ulusal]

Derleme
1) Onuk, E.E. ve A. Fındık Balıklarda antibiyotik dirençliliği, 1, 2, 10 / 2015


Projeler1) TÜBİTAK - Yürütücü 7 - 2007 / 1 - 2009 | Durum : Tamamlandı.
Flavobacterium psychrophilum, Yersinia ruckeri ve Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida’nin identifikasyonunda multipleks polimeraz zincir reaksiyonu (m-pzr) metodunun optimizasyonu ve geliştirilmesi
2) BAP - Araştırmacı 7 - 2005 / 11 - 2011 | Durum : Tamamlandı.
Prostodonti kliniğinde havalandırma-klima, ünit-fotöy ve çevre yüzeylerdeki mikroorganizma düzeylerinin karşılaştırılmalı incelemesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri
3) Diğer Kurum.. - Araştırmacı 1 - 2008 / 3 - 2011 | Durum : Tamamlandı.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) çiftliklerinde Flavobacterium psychrophilum’un epidemiyolojisinin Polimeraz-Zincir Reaksiyonu ile belirlenmesi ve antibiyotik dirençliliğinin ortaya konulması
4) BAP - Yürütücü 1 - 2008 / 12 - 2011 | Durum : Tamamlandı.
Su ve balık kökenli Aeromonas türlerinin moleküler tiplendirilmesi.
5) BAP - Araştırmacı 5 - 2009 / 1 - 2013 | Durum : Tamamlandı.
Güney Marmara Bölgesindeki Gökkuşağı Alabalığı (Onchorhynchus mykiss) işletmelerinde üretimde sorun olan bakteriyel ve paraziter hastalıkların incelenmesi.
6) BAP - Araştırmacı 7 - 2011 / 12 - 2013 | Durum : Tamamlandı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı deneme ünitesi ve araştırma laboratuarı.
7) BAP - Araştırmacı 3 - 2012 / 3 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
Ülkemiz karasularında yakalanan ve Samsun’da tüketime sunulan bazı deniz balıklarında zoonoz Anisakis türlerinin moleküler karakterizasyonu.
8) BAP - Araştırmacı 4 - 2012 / 7 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
Balık kökenli Aeromonas sobria suşlarının antibiyotip, genotip ve protein profili yönünden karşılaştırmalı analizi.
9) BAP - Araştırmacı 5 - 2013 / 12 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
Kızılırmak-Yeşilırmak Deltaları arasında kalan tatlı su kaynaklarında yakalanıp insan tüketimine sunulan farklı türdeki balıklarda ülkemiz açısından önemli olan balık kökenli zoonoz parazitlerin araştırılması: Enfeksiyon oranları, yoğunluk ve bolluklarının ortaya konulması
10) TÜBİTAK - Araştırmacı 10 - 2013 / 10 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)`ndan Vagococcus salmoninarum'a karşı ın vitro antagonistik etki gösteren Laktik Asit bakterilerinin izole edilmesi, identifikasyon ve karakterizasyonu
11) TÜBİTAK - Araştırmacı 5 - 2012 / 5 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Balık kökenli Aeromonas hydrophila suşlarının antibiyotip, genotip, protein profili ve spesifik antijenik glikoprotein varlığı yönünden karşılaştırmalı analizi ile aşı ve teşhis kitleri geliştirilmesi.