DİDEM PEKMEZCİ

Doç.Dr. DİDEM PEKMEZCİ

VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Erzurum
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 1491
OMÜ E-Posta
dkazanci@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Veteriner İç Hastalıkları

Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans
Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2003 / 2003
Doktora
Ankara Ün Sağ Bil En (Vet İç Hast, 2004-2006), OMÜ Sağ Bil En (Vet İç Hast, 2006-2008) / 2008
Dr. Öğr. Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi / 2013
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi / 2015

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonu Üyesi