DİLEK DURMUŞ

Prof.Dr. DİLEK DURMUŞ

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2367
OMÜ E-Posta
dilekd@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
drdilekdurmus@yahoo.com
Uzmanlık Alanları
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi-1998 / 1998
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR Anabilim Dalı,2004 / 2004
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2005
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR Anabilim Dalı,2010 / 2010