Deniz EKMEKÇİOĞLU

Dr. Öğretim Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Telefon ve Dahili
(362) 445-0118 / 4749
OMÜ E-Posta
deniz.ekmekcioglu@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
dekmekcioglu@gmail.com
Uzmanlık Alanları
Endüstriyel Tasarım, Ürün Tasarımı, Kullanıcı Deneyimi, Hizmet Tasarımı

Eğitim Bilgileri
Lisans
Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü / 2007
Yüksek Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans Programı / 2012
Doktora
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Doktora Programı / 2017
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü / 2018

Akademik ve İdari Görevler Işık Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü / Öğretim Görevlisi / 2015 - 2017
Işık Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü / Araştırma Görevlisi / 2009 - 2015