LEYLA DEMİRSOY

Prof.Dr. LEYLA DEMİRSOY

ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ


YayınlarDergi Makalesi
1) Balci, G., Demirsoy, H., Demirsoy L. Evaluation of performances of some Organic waste in organic strawberry cultivation, Waste and Biomass Valorization., 8 / 2017 [Uluslararası]

2) Akça, İ., Saruhan, İ., Toksöz, Ş., Demirsoy, H., Demirsoy, L. Determination of Food Preference of Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) in Different Strawberry Varieties, International Journal of Agriculture Innovations and Research, 6, 2, 10 / 2017 [Uluslararası]

3) Demirsoy, L., Mısır, D., Adak, N. Topraksız tarımda çilek yetiştiriciliği, Anadolu , 4 / 2017 [Ulusal]

4) Demirsoy, L., Soysal, D., Demirsoy, H. Ülkemizde islah edilen bazi yeni çilekçeşitlerinin verim, kalite ve bitki büyümeözellikleri , BAHÇE , 8 / 2017 [Ulusal]

5) Balci, G., Demirsoy, H., Demirsoy, L. The effects of different organic wastes on mineral element content in organic strawberry cultivation, Compost Science & Utilization , 4 / 2016 [Uluslararası]

6) Balci, G., Demirsoy, H., Demirsoy, L. Effects of different organic wastes on yield and quality in organic strawberry cultivation, Compost Science & Utilization, 5 / 2016 [Uluslararası]

7) Demirsoy, H., Demirsoy, L., Macit, İ., Akçay, ME., Baş, M., Demirtaş, İ., Sarısu, C., Taner, Y., Küden, A. Sweet cherry Growing in Turkey - A Brief Overview, Acta Horticulturae, 2 / 2016 [Uluslararası]

8) Köse, D., Demirsoy,L., Demirsoy, H., Macit, İ. Characterization of Cherry Genotypes from North Anatolia, Acta Horticulturae, 4 / 2016 [Uluslararası]

9) Aydın, E.,Varol, I., Demirsoy, H., Demirsoy, L., Er, E. Gisela 5 Gisela 6 ve SL 64 Anaçlarının in vitro koşullarda farklı besinortamlarında çoğaltılması, BAHÇE , 6 / 2016 [Uluslararası]

10) Demirsoy, L., Soysal, D., Demirsoy, H. Ülkemizde islah edilen bazi yeni çilekçeşitlerinin verim, kalite ve bitki büyüme ozellikleri, BAHÇE , 4 / 2016 [Ulusal]

11) Soysal, D., Macit, I., Demirsoy, L., Demirsoy, H. Sık dikim kiraz yetiştiriciliğinde bahçe yönetiminin önemi, BAHÇE , 10 / 2016 [Ulusal]

12) Öztürk, A., Demirsoy, L., Demirel, G. Seçilmiş bazı armut genotiplerinin samsun ekolojisindeki fenolojik özelliklerinin belirlenmesi, BAHÇE , 8 / 2016 [Ulusal]

13) Demirsoy, L., Soysal, D., Macit, I., Demirsoy, L. Kirazlarda yeni bir terbiye sistemi UFO, Anadolu , 10 / 2016 [Ulusal]

14) Öztürk, A., Demirsoy, L., Demirsoy, H., Öztürk, S. Some quality characteristics and individual phenolic compounds of European pear cultivars, African Journal of Traditional, Complementary and Alternative medicines, 6 / 2015 [Uluslararası]

15) Öztürk, A., Demirsoy, L.,Demirsoy, H., Asan, A. Phenolic compounds and chemical characteristics of pears (Pyrus communis L.)., International Journal of Food Properties, 18, 1 / 2015 [Uluslararası]

16) Demirsoy, H., Macit, I., Demirsoy, L. Kirazlarda terbiye sistemleri, Anadolu , 3 / 2015 [Ulusal]

17) Balci, G., Demirsoy, H., Demirsoy, L. Effects of Different Organic Wastes on Mineral Element Content in Organic Strawberry Cultivation CVS Redline Hope and Fern , Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi , 7, 2, 12 / 2014 [Uluslararası]

18) Öztürk A, Demirsoy L., Demirsoy H. The effect of shading on net assimilation rate and relative growth rate in strawberry, Anadolu Journal of Agricultural Sciences, 29, 3, 8 / 2014, 10.7161/anajas.2014.29.3.167-173 [Ulusal]

19) Öztürk A, Demirsoy L. Investigating of the effect of different shading treatments on growth in ‘Sweet Charlie’ strawberry variety with quantitative analyses, Anadolu Journal of Agricultural Sciences, 29, 2, 5 / 2014, 10.7161/anajas.2014.29.2.87-99 [Ulusal]

20) Serdar, Ü., Demirsoy, H., Demirsoy, L. Two new sweet chestnut cultivars from the Anatolian region Unal and Erfelek, Anadolu Journal Of Agricultural Sciences , 9 / 2013 [Uluslararası]

21) Öztürk, A., Demirsoy, L. Promising pear genotypes from North Anatolia Turkey preliminary observations, Journal of the American Pomological Society , 6 / 2013 [Uluslararası]

22) Beyhan, B., Öztürk E.S., Demirsoy, L. Kirazlarda eşeysel uyuşmazlık, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi , 3 / 2013 [Ulusal]

23) Demirsoy, L., Demirsoy, H., Balci. Different growing conditions affect nutrient elements content fruit quality yield and growth in strawberry, Pak J Bot, 3 / 2012 [Uluslararası]

24) Demirsoy, L., Öztürk, A., Serçe, S. Çileklerde Fragaria çiçeklenme ile fotoperiyot arasındaki ilişkiler, Anadolu J Agr Sci , 7 / 2012 [Ulusal]

25) Demir, T., Demirsoy, L., Demirsoy, H., Kacar, Y.,Yılmaz, M., Macit, I. Molecular characterization of sweet cherry genetic resources in Giresun Turkey, Fruits , 9 / 2011 [Uluslararası]

26) Serdar, Ü., Demirsoy, H., Demirsoy, L. A morphological and phenological comparison of chestnut Castanea cultivars Serdar and Marigoule, Australian Journal of Crop Science , 5 / 2011 [Uluslararası]

27) Lang, G.A., Valentino, T., Demirsoy, H., Demirsoy, L. High tunnel sweet cherry studies innovative integration of precision canopies precocious rootstocks and environmental physiology, Acta Horticulturae , 12 / 2011 [Uluslararası]

28) Serdar, Ü., Demirsoy, H., Demirsoy, L. Morphological and phenological characteritics of Ersinop and Eryayla chestnut cultivars, AE J AGRI ENVIR SCI , 9 / 2011 [Uluslararası]

29) Lang, GA., Demirsoy, H., Demirsoy, L. High tunnel management for early ripening of sweet cherries bringing Hawaii to Michigan, HORTSCIENCE , 6 / 2011 [Uluslararası]

30) Demirsoy, L., Demirsoy, H., Çelikel, G., Macit, I., Kocaman, B. Seed treatment with GA3 or stratification enhances emergence of some strawberry tree genotypes, Horticultural Science , 7 / 2010 [Uluslararası]

31) Demirsoy, L., Demirsoy, H., Kocaman, B., Balci, G., Kızılkaya, R. Seasonal variation of NPK and Ca content of leaf crown and root of Sweet Charlie strawberry under different irradiation, Zemdirbyste-Agriculture , 4 / 2010 [Uluslararası]

32) Serdar, Ü., Beyhan, N., Demirsoy, L., Demirsoy, D. Some phenological properties of chestnut genotypes in the Black Sea Region Turkey, Acta Horticulturae , 8 / 2010 [Uluslararası]

33) Serdar, Ü., Demirsoy, L., Demirsoy, H. Determination of superior chesnut genotypes in the Middle Black Sea Region, Acta Horticulturae , 3 / 2009 [Uluslararası]

34) Çelikel, G., Demirsoy, L., Demirsoy, H. The strawberry tree Arbutus unedo L selection in Turkey, Scientia Horticulturae , 3 / 2008 [Uluslararası]

35) Demirsoy, L., Demir, T., Demirsoy, H., Kaçar, Y., Okumuş, A. Identification of some sweet cherry cultivars grown in Amasya by Rapd Markers, Acta Horticulturae , 9 / 2008 [Uluslararası]

36) Demirsoy, H., Demirsoy, L. Traditional cherry growing in Amasya in Turkey a brief overview, Acta Horticulturae , 6 / 2008 [Uluslararası]

37) Demirsoy, L., Demirsoy, H. Characteristics of the fruit skin epidermis of some sweet cherry cultivars, Acta Horticulturae , 12 / 2008 [Uluslararası]

38) Demirsoy, H., Demirsoy, L.,Çelikel, G., Koyuncu, T. The effects of dried on some properties of strawberry tree fruits, Asian journal of Chemistry , 11 / 2007 [Uluslararası]

39) Demirsoy, L., Demirsoy, H., Uzun, S., Öztürk, K. A. The effects of different periods of shading on growth and yield in Sweet Charlie, Europ. J.Hort.Sci , 12 / 2007 [Uluslararası]

40) Demirsoy, H., Demirsoy, L. Prediction model for estimating peach fruit weight and volume on the basis of fruit linear measurements during growth, Journal of Fruit and Ornamental Plant Research , 3 / 2007 [Uluslararası]

41) Lang,G. A., Robinson, T., Anderson, R., Demirsoy, H., Demirsoy, L. Gisela anaçları üzerindeki kirazların bakımı , Hasad, 2 / 2007 [Ulusal]

42) Demirsoy, L., Demirsoy, H., Lang, G. A. Kiraz bahçelerinde meydana gelebilecek kış zararları ve çözüm önerileri, Hasad, 2 / 2007 [Ulusal]

43) Lang, G. A., Demirsoy, H., Demirsoy, L. Bodur kirazlarda göz yönetimi, Hasad, 5 / 2007 [Ulusal]

44) Demirsoy, L., Çelikel, G. Doğada bir hazine kocayemiş, Hasad, 8 / 2006 [Ulusal]

45) Öztürk, A., Demirsoy, L. Gölgelemenin Camarosa çilek çeşidinde büyümeye etkisinin kantitatif analizlerle incelenmesi , OMU, Ziraat Fak.Dergis, 11 / 2006 [Ulusal]

46) Demirsoy, D., Demirsoy, L., Öztürk , A. Improved model for the non destructive estimation of strawberry leaf area, Fruits , 4 / 2005 [Uluslararası]

47) Demirsoy, H., Demirsoy, L., Uzun, S., Kocaman, B. Non destructive leaf area estimation in peach, Europ. J.Hort.Sci , 11 / 2004 [Uluslararası]

48) Demirsoy, L., Demirsoy, H. A Study on relationships among some fruit characteristics in cherries, Fruits , 6 / 2004 [Uluslararası]

49) Demirsoy, L.,Demirsoy, H. The epidermal characteristics of fruit skin of some sweet cherry cultivars in relation to fruit cracking, Pak. J. Bot , 8 / 2004 [Uluslararası]

50) DEMİRSOY, H., DEMİRSOY, L. Characteristics of some local sweet cherry cultivars from homeland, Agron, 7 / 2004 [Uluslararası]

51) Öztürk, A., Demirsoy, L. Değişik gölgeleme uygulamalarının Camarosa çilek çeşidinde verim ve büyüme üzerine etkileri, BAHÇE , 10 / 2004 [Ulusal]

52) Demirsoy, L., Demirsoy, H. Leaf area estimation model for some local cherry genotypes in Turkey, Pak. Biol. Sci , 6 / 2003 [Uluslararası]

53) Demirsoy, H., Demirsoy, L. A validated leaf area prediction model for some cherry cultivars in Turkey, Pak.J.Bot , 2003, 9 / 2003 [Uluslararası]

54) Demirsoy, L., Demirsoy, H. Characteristics of some local and standard sweet cherry cultivars grown in Turkey, J. Amer. Pom. Soc , 12 / 2003 [Uluslararası]

55) Demirsoy, L., Bilgener, Ş. Meyve çatlamasına hassasiyet bakımından bazı kiraz çeşitlerinin kütikülar ve epidermal özellikleri üzerine kimyasal uygulamalarının etkileri, Turk J.Agric.For , 9 / 2001 [Ulusal]

56) Demirsoy, L. Kirazlarda meyve çatlamasını etkileyen kültürel işlemler, OMÜ., Ziraat Fak. Dergisi , 8 / 2001 [Ulusal]

57) Demirsoy, L., Bilgener, Ş. The effects of preharvest calcium hydroxide applications on cracking in 0900Ziraat Lambwert and Van Sweet Cherries, Acta Horticulturae , 10 / 1998 [Uluslararası]

58) Bilgener, Ş., Demirsoy, H., Demirsoy, L. The pomological characteristics of local sweet cherry cultivars grown in Amasya Turkey, Acta Horticulturae , 3 / 1998 [Uluslararası]

59) Kurnaz, Ş., Karaduva Demirsoy, L., Demirsoy, H. Samsun ili kürtün vadisi meyvecilik potansiyeli ve sorunlarının saptanması üzerinde bir araştırma, OMÜ, Ziraat Fak. Dergisi , 11 / 1996 [Ulusal]

60) Kurnaz, Ş., Demirsoy, H., Demirsoy, L. K. Çarşamba ovası fidancılık potansiyeli ve sorunlarının saptanması üzerinde bir araştırma, OMÜ Zir. Fak. Dergisi , 2 / 1995 [Ulusal]

61) Kurnaz, Ş., Demirsoy, L. K., Kara, E. E., Korkmaz, A. Samsun ekolojik koşullarında yetiştirilen çileklere uygulanan değişik gübre kombinasyonlarının verim ve kalite üzerine etkileri, OMÜ Zir. Fak. Dergisi , 6 / 1994 [Ulusal]

62) Kurnaz, Ş., Demirsoy, L. K. Modern çilek yetiştiriciliğinin karadeniz bölgesi için önemi, OMÜ Zir. Fak. Dergisi , 8 / 1991 [Ulusal]

63) Demirsoy, L., Bilgener, Ş. Samsun ekolojik koşullarında çileklerde yaz dikim zamanının belirlenmesi üzerine bir araştırma, OMÜ Zir. Fak. Dergisi , 8 / 1194 [Ulusal]

Konferans Sunumu
1) Demirsoy, L., Kiraz Yetiştiriciliğinde Sık Dikimin İlkeleri, 6 / 2014 [Ulusal]

2) Demirsoy, L., Dünya Kiraz Üretimi ve Dış Ticaretinde Son Gelişmeler, 6 / 2013, 17. Kiraz Çalışma Grubu Toplantısı, AMASYA [Ulusal]

Kitap
1) Demirsoy, H., Demirsoy, L. Kiraz Yetiştiriciliği, 5 / 2015 [Ulusal]

2) Demirsoy, H., Demirsoy, L. Türkiye Ilıman İklim Meyve Üretimi ve Dış Ticareti Yardımcı Ders Kitabı, 4 / 1994 [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) Soysal D., Demirsoy, H., Demirsoy, L., İdris Macit. Characterization of cherry genotypes from North Anatolia, 6 / 2017, VIII Uluslararası Kiraz Sempozyumu [Uluslararası]

2) Öztürk, A., Demirsoy, L., Demirsoy, H. New Leaf Area Estimation Model In Pear, 11 / 2017, COSTAS 2017 [Uluslararası]

3) Demirsoy, L., Öztürk, A., Çelik, H., Serdar, Ü., Demirsoy H. The Leaf Area Estimation Models Developed By Ondokuz Mayisuniversity, Department Of Horticulture, 11 / 2017, COSTAS 2017 [Uluslararası]

4) Soysal, D., Demirsoy, L., Macit,I., Lang G.A., Demirsoy, H. The applicability of the new training systems for cherries in Turkey, 6 / 2017 [Uluslararası]

5) Öztürk, A. Demirsoy, L. Evaluation of relationships between pear genotypes using SSR markers, 9 / 2016, Third Balkan Symposiumon Fruit Growing [Uluslararası]

6) Demirsoy, L., Aydın, E., Soysal, D., Macit, I., Demirsoy, H. Cherry Genotypes as Cherry Rootstocks fromNorth Anatolia Preliminary Results, 8 / 2016, XI International Symposium on Integrating Canopy, Rootstock and Environmental Physiology in Orchard Systems [Uluslararası]

7) Mısır, D., Demirsoy, L. Yeni Çilek Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi, 9 / 2016, V. Ulusal Üzümsü Meyveler Kongresi [Ulusal]

8) Demirsoy, L., Serçe, S. Strawberry culture in Turkey, 9 / 2015, III Balkan Symposiumon Fruit Growing [Uluslararası]

9) Demirsoy, H., Demirsoy, L., Macit, I., Akçay, E.M., Baş, M., Demirtaş, I., Sarısu, C., Yavuz, T., Küden A. Sweet Cherry Growing in Turkey A Brief overview, 6 / 2013, VI Uluslarası Kiraz Sempozyumu [Uluslararası]

10) Balcı, G., Demirsoy, H., Demirsoy, L. Organik Çilek Yetiştiriciliğinde Kompost Kullanımı . , 1, 1, 2 / 2013 [Ulusal]

11) Balcı, G., Demirsoy, H., Demirsoy, L. Organik Çilek Yetiştiriciliğinde Farklı Organik Atıkların Meyvelerin Renklenmesi ve Mineral Madde İçerikleri Üzerine Etkileri. , 1 , 1, 4 / 2013 [Ulusal]

12) Balcı, G., Demirsoy, H., Demirsoy, L. Effect on yield and quality different agricultural organic waste in organic strawberry growing, 7 / 2012, The Second Symposium on Horticulture in Europe, Angers, France [Uluslararası]

13) Balci, G., Demirsoy, H., Demirsoy, L. Organik Çilek Yetiştiriciliğinde Farklı Organik Atıkların Vejetatif Büyüme Özellikleri Üzerine Etkileri, 10 / 2012, IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu [Ulusal]

14) Demirsoy, H., Macit, I., Demirsoy, L., Köse, D. The new cherry genotypes from origin of cherry, 9 / 2011, The Second Balkan Symposium On Fruit Growing Pitesti Romania [Uluslararası]

15) Demirsoy, L., Demirsoy, H., Bilgener, Ş., Özturk, A., Kocaman, B., Çelikel, G., Balcı G. Meyve Üretiminin Geliştirilme Yöntem ve Hedefleri, 1 / 2010, Ziraat Mühendisliği IIV. Teknik kongresi [Ulusal]

16) Kocaman, B., Demirsoy, L., Beyhan N. Böğürtlenin Çiçek Yapısı ve Döllenme Biyolojisi, 6 / 2009, III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu [Ulusal]

17) Demirsoy, H., Demirsoy, L. Günümüzde Bazı Ilıman İklim Meyve Türleri İçin Kullanılan Anaçlar, 9 / 2009, II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu [Ulusal]

18) Demirsoy, L., Demirsoy, H., Balci, G., Kocaman, B., Bilgener, Ş. Bazı Frenküzümü Çeşitlerinin Samsun Koşullarına Adaptasyonu, 6 / 2009, III. UlusalÜzümsü Meyveler Sempozyumu [Ulusal]

19) Koca, I., Karadeniz, B., Çelik, H., Demirsoy L. Karadeniz Bölgesinde Yetişen Üzümsü Meyvelerin Özellikleri, 5 / 2008, Türkiye 10. Gıda Kongresi , 2008 [Ulusal]

20) Serdar, Ü., Demirsoy, H., Demirsoy, L. Orta Karadeniz Bölgesindeki Üstün Kestane Genotiplerinin Belirlenmesi, 9 / 2007, V Ulusal Bahçe Bitkileri Sempozyumu [Ulusal]

21) Demirsoy, H., Demirsoy, L., Demir, T., Macit I., Kurt, H. Determining of the Cherry Resources in Origin of Cherry, 11 / 2006, 1st International Non-wood Forest Product, symposium [Uluslararası]

22) Koyuncu, T., Lüle, F., Demirsoy, L., Demirsoy, H. Drying kinetics of two types strawberry tree fruits Arbutus unedo L in a parallel air flow type dryer International Food and Health Innovation Conference, 10 / 2006, International Food and Health Innovation Conference, Malmö, Sweden [Uluslararası]

23) Demirsoy, L., Demirsoy, H., Bilgener, Ş., Öztürk, A., Ersoy, B., Çelikel, G., Balcı, G. Samsunda Yapılan Böğürtlen Çeşit Adaptasyon Çalışmaları, 9 / 2006, II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu , 2006 [Ulusal]

24) Demirsoy, L., Demirsoy, H., Bilgener, Ş., Kocaman, B., Öztürk, A., Balci, G., Çelikel G. Samsun da Yapılan Ahududu Çeşit Adaptasyon Çalışmaları, 9 / 2006, II Üzümsü Meyveler Sempozyumu [Ulusal]

25) Demirsoy, H., Demirsoy, L., Öztürk, A. Çileklerde Yaprak Alan Tahmini Üzerine Bir Formül, 9 / 2006, II Üzümsü Meyveler Sempozyumu [Ulusal]

26) Aşkin, M.A., Demirsoy, H., Demirsoy, L.,Koyuncu, M.A., Yildirim, F., Türk, F.H., Dilmaçünal, T. Avrupa Birliği Ülkelerinde Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Tarımı ve Yakın Gelecekte Beklenen Gelişmeler, 4 / 2002, Avrupa Birliğine Uyum Aşamasında Bahçe Bitkileri Tarımı [Ulusal]

27) Demirsoy, H., Demirsoy, L., Bilgener Ş. Bazı Çilek Çeşitlerinin Samsun'un Ayvacık İlçesinde Adaptasyonlarının Araştırılması, 10 / 1999, Karadeniz Bölgesinde Taımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu [Ulusal]

28) Bilgener, Ş., Demirsoy, H., Demirsoy, L. Bazı Kimyasal Uygulamalarının Türkoğlu Kirazında Meyve Çatlaması ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 9 / 1999, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi [Ulusal]

29) Demirsoy, L. Frenküzümü Ahududu ve Böğürtlen Çeşit Islahı Projesi, 9 / 1999, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi [Ulusal]

30) Kaplan, N., Onur, C., Demirsoy, L., Demirsoy, H. Karadeniz Bölgesinde Frenküzümü Ahududu ve Böğürtlen Yetiştiriciliğinin Önemi ve Geleceği, 10 / 1999, Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu [Ulusal]

31) Bilgener, Ş., Demirsoy, H., Demirsoy, L. Amasya Elmalarında Elle ve Kimyasallarla Seyreltme Uygulamalarının Meyve Seyrelmesi ve Kalitesi Üzerine Etkileri, 9 / 1997, Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 2-5 Eylül, Yalova [Ulusal]

32) Şükriye, B., Demirsoy, L., Ceyhan, V., Demirsoy, H. Samsun İli Kuşburnu Potansiyeli ve Kuşburnu Toplayan Çiftçilerin Sosyo Ekonomik Özellikleri, 9 / 1996, Kuşburnu Simpozyumu [Ulusal]

33) Bilgener, Ş., Demirsoy, H., Demirsoy, L. Samsun da 1994 Yılı Olağandışı İklim Koşullarının Şeftalilerin Fenolojik Gelişmeleri Meyve Kalitesi ve Dökümler Üzerine Etkileri, 9 / 1995, Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi [Ulusal]

34) Demirsoy, L. Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyvelerin Tüketim Projeksiyonları Ve Üretim Hedefleri, 9 / 1995 [Ulusal]

35) Bilgener, Ş., Demirsoy, L., Uslu,S., Yazgan, I., Demirsoy, H. Karadeniz Bölgesinde Bazı Ilıman İklim Meyve Türlerinin Yaygınlaştırılmasında Yeni Teknikler, 1 / 1995, Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi [Ulusal]


Projeler1) TÜBİTAK - Araştırmacı 10 - 2013 / 10 - 2016 | Durum : Tamamlandı.
Türkiye'de Kirazlarda Yeni Terbiye Sistemlerinin Uygulanabilirliği
2) TÜBİTAK - Yürütücü 6 - 2014 / 6 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Yeni Çilek Çeşitlerinin Samsun'da Açıkta Ve Plastik Serada Performanslarının Belirlenmesi
3) BAP - Araştırmacı 1 - 2014 / 12 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
Türkiye'de Kirazlarda Yeni Terbiye Sistemlerinin Uygulanabilirliği
4) Araştırmacı 1 - 2014 / 1 - 2017 | Durum : Devam ediyor.
Modern Meyve Bahçesi Kurulması
5) Diğer Kurum.. - Araştırmacı 3 - 2013 / 3 - 2017 | Durum : Tamamlandı.
Karadeniz Bölgesinde Selekte Edilen Anaç Adayı Kiraz vişne ve Mahlep Genotiplerinin invitro koşullarda çoğlatılması
6) BAP - Yürütücü 3 - 2015 / 6 - 2016 | Durum : Tamamlandı.
Göz Yönetimi ile Terbiye Edilen Kirazlarda Büyüme Verim ve Kalite Üzerine Araştırmalar
7) BAP - Araştırmacı 1 - 1994 / 2 - 1997 | Durum : Tamamlandı.
Amasya da Yetiştirilen Amasya Elmalarında Değişik Seyreltme Uygulamalarının Meyve Seyrelmesi ve Kalitesi Üzerine Etkileri
8) BAP - Araştırmacı 2 - 1993 / 1 - 1997 | Durum : Tamamlandı.
Amasya da Yetiştirilen Bazı Kiraz Çeşitlerinde Derim Öncesi Çeşitli Kimyasal Uygulamalarının Meyve Çatlaması ve Bazı Meyve Özelliklerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar
9) BAP - Araştırmacı 1 - 1990 / 10 - 1992 | Durum : Tamamlandı.
Samsun Ekolojik koşullarında Çileklerde Yaz Dikim Zamanının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma
10) Diğer Kurum.. - Araştırmacı 4 - 1997 / 4 - 2004 | Durum : Tamamlandı.
Frenk Üzümü Ahududu ve Böğürtlen Çeşit Islahı Projesi TAP
11) BAP - Yürütücü 9 - 2003 / 5 - 2005 | Durum : Tamamlandı.
Sinop İli ve Samsun un Yakakent İlçesinde Kocayemiş Seleksiyonu
12) BAP - Yürütücü 8 - 2002 / 9 - 2003 | Durum : Tamamlandı.
Camarosa Çilek Çeşidinde Değişik Gölgeleme Uygulamalarının Büyüme Üzerine Etkileri
13) BAP - Yürütücü 4 - 2003 / 12 - 2004 | Durum : Tamamlandı.
Amasya da Yetiştirilen Kiraz Çeşitlerinin RAPD Analizi ile Belirlenmesi
14) TÜBİTAK - Araştırmacı 2 - 2004 / 4 - 2006 | Durum : Tamamlandı.
Kirazın Anavatanı Giresun da Kiraz Gen Kaynaklarının Tespiti
15) BAP - Yürütücü 11 - 2007 / 12 - 2010 | Durum : Tamamlandı.
Sinop İlindeki Yerel Armut Genotiplerinin Morfolojik Pomolojik ve Moleküler Karakterizasyonu
16) BAP - Yürütücü 6 - 2009 / 6 - 2012 | Durum : Tamamlandı.
Ümitvar Bazı Armut Genotiplerinin Fenolik İçeriklerinin Belirlenmesi
17) BAP - Yürütücü 6 - 2010 / 12 - 2011 | Durum : Tamamlandı.
Amasya Ve Giresun dan Toplanan Kiraz Gen Kaynaklarının Karakterizasyonu
18) TÜBİTAK - Araştırmacı 6 - 2000 / 1 - 2004 | Durum : Tamamlandı.
Amasya da Yetiştirilen Kiraz Genotiplerinin Özelliklerinin Belirlenmesi
19) TÜBİTAK - Araştırmacı 12 - 2005 / 12 - 2008 | Durum : Tamamlandı.
Orta Karadeniz Bölgesi için Üstün Kestane Genotiplerinin Belirlenmesi ve Çeşit Tescili

Tez Danışmanlıkları1) Doktora - Adis Lizalo - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 11 / 2016
2) Yüksek Lisans - Derya Mısır - Bazı Çılek Çeşitlerinin Adaptasyonu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 8 / 2016
3) Yüksek Lisans - Ayşenur Kandemir - Bazı Çılek Çeşitlerinin Örtüaltında Performanslarının Belirlenmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 8 / 2016
4) Yüksek Lisans - Dilek Köse - Amasya ve Giresun'dan Toplanan Kiraz Genotiplerinin Karakterizasyonu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 9 / 2012
5) Doktora - Beril Ersoy - Samsun Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Önemli Böğürtlen Çeşitlerinin Morfolojik Ayrım Zamanı ve Çiçek Gelişim Safhalarının Belirlenmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 1 / 2011
6) Doktora - Ahmet Öztürk - Sinop Ilindeki Armut Genotiplerinin Morfolojik, Pomolojik ve Moleküler Karakterizasyonu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 7 / 2010
7) Yüksek Lisans - Gülay Çelikel - Sinop ili ve Samsun'un Yakakent Ilçesinde Kocayemiş (Arbutus unedo L. Ericaceae) Seleksiyonu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 10 / 2005
8) Yüksek Lisans - Ahmet Öztürk - Değişik Gölgeleme Uygulamalarının Camarosa Çilek Çeşidinde Büyüme, Verim ve Meyve Kalitesine Etkileri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 2 / 2004