DURSUN AYGÜN

Prof.Dr. DURSUN AYGÜN

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Erzurum
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 3243
OMÜ E-Posta
daygun@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Nöroloji: Parkinson Hastalığı ve Diğer Hareket Bozuklukları, Alzheimer Hastalığı ve Diğer Demanslar
İlgi Alanları
Hareket bozuklukları ve kognisyon

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Haziran 1990) / 1990
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Nisan 1999) / 1999
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2000
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Kasım 2005) / 2005
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Nisan 2011) / 2011

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Universitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı