Çoşkun YANAR

Öğr. Gör. Çoşkun YANAR

SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU / El Sanatları
Kişisel Bilgiler
OMÜ E-Posta
cyanar@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El sanatları / 2001
Yüksek Lisans
ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi / 2009

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun MYO Öğretim Görevlisi 2017-....
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yenice MYO Müdür 2015-2017
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ESAM Müdür 2013-2015
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi GTS. Öğretim Görevlisi 2012-2015
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yenice MYO Müd. Yard. 2008-2010
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yenice MYO Öğretim Görevlisi 2002-2017