CÜNEYT ÇIRAK

Prof.Dr. CÜNEYT ÇIRAK

BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU / Bitkisel ve Hayvansal Üretim

» Verdiği Dersler


Farmasötik Botanik I [tarihçe] [hücrenin yapısı] [Bitkilerin sınıflandırması] [bakteriler] [kara yosunları] [likenler] [mantarlar] [su yosunları] [bitkilerin isimlendirilmesi] [genel değerlendirme]

Fitokimya [tarihçe] [sekonder metabolitlerin genel özellikleri] [alkaloitler] [uçucu yağlar] [fenolikler]

Araştırma ve Deneme Metotları [tesadüf parselleri deneme deseni] [tesadüf parselleri deneme deseni] [tesadüf parselleri deneme deseni] [tesadüf blokları deneme deseni] [tesadüf blokları deneme deseni] [eksik parsel hesabı]

Mesleki Yabancı Dil (Bilgisayar Programcılığı)) [örnek okuma parçası] [örnek okuma parçası] [örnek okuma parçası] [örnek okuma parçası] [örnek okuma parçası] [örnek okuma parçası] [örnek okuma parçası] [örnek okuma parçası] [örnek okuma parçası] [örnek okuma parçası] [örnek okuma parçası] [örnek okuma parçası]

Organik Tarımın Genel İlkeleri [bitki kültürü] [kültür ve yabani bitkiler] [bitkilerde üreme] [bitkilerin sınıflandırılması] [toprak işleme] [gübreleme] [mücadele yöntemleri] [organik tarımın genel ilkeleri] [aşılama teknikleri]

Mesleki Yabancı Dil III (Turizm İşletmeciliği Lisans Programı)) [tüm ders notları]

Mesleki Yabancı Dil V (Turizm İşletmeciliği Lisans Programı) [tüm ders notları] [örnek okuma parçası] [örnek okuma parçası] [örnek okuma parçası] [örnek okuma parçası] [örnek okuma parçası] [örnek okuma parçası] [örnek okuma parçası] [örnek okuma parçası] [örnek okuma parçası] [örnek okuma parçası]

Bitki Biyoteknolojisi [genel_bitki_ıslahı] [melezleme] [embriyo kültürü] [gen nakli] [in vitro çoğaltma] [kallus kültürü] [meristem kültürü]

Farmasötik Botanik II [1-5.haftalar] [6-9. haftalar] [10-12. haftalar] [12-14. haftalar]

Drog Hazırlama Teknikleri [droglar] [değerlendirme] [distilasyon drogları] [drogların isimlendirilmesi] [drogların tanımı] [ekstraksiyon drogları] [ekstraksiyon tipleri] [gıda destekleri] [yan etkili droglar] [drog ticareti_yasal mevzuat] [zehirli ve narkotik bitkiler] [zehirli mantarlar]