Cumali KAYA

Arş. Gör. Cumali KAYA

VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Adıyaman
Yabancı Diller
İngilizce
OMÜ E-Posta
cumali.kaya@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği / 2018
Yüksek Lisans
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı / 2019