CEYLAN SEBİK

Dr. CEYLAN SEBİK

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / RESİM BÖLÜMÜ


YayınlarSergiler
1) Batumi Art State University Art Gallery/ Batumi, Georgia. Ondokuz Mayıs University Faculty of Fine Arts Mixed Exhibition, 11 / 2017, Batumi Art State University Art Gallery/ Batumi, Georgia. [Uluslararası]

2) Akdeniz Üniversitesi Empaty, Engelli Annesi Olmak- Jurili Sergi, 3 / 2016, Akdeniz Üniversitesi [Uluslararası]

3) Ordu Üniversitesi Ordu Üniversitesi 10. Yıl Etkinlikleri Karma Sergi, 3 / 2016, Ordu Üniversitesi [Ulusal]

4) Yaşar Üniversitesi Büyük Buluşma: Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi” Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları, 5 / 2016, Yaşar Üniversitesi [Ulusal]

5) Dzemal Bijedic Üniversitesi- Bosna Hersek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Kadro Karma Sergisi, 5 / 2015, Dzemal Bijedic Üniversitesi- Bosna Hersek [Uluslararası]

6) Dumlupınar Üniversitesi Farklı ve Birlikte III- Jurili Sergi, 5 / 2015, Dumlupınar Üniversitesi [Ulusal]

7) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 40. Yıl Öğretim Elemanları Karma Sergisi , 4 / 2015, Ondokuz Mayıs Üniversitesi [Ulusal]

8) Anadolu Üniversitesi Sanat Eğitimi Sempozyumu- Jurili Sergi., 5 / 2014, Anadolu Üniversitesi [Uluslararası]

9) Akdeniz Üniversitesi Kadın Gözüyle Erkek-Erkek Gözüyle Kadın- Jurili Sergi , 3 / 2014, Akdeniz Üniversitesi [Ulusal]

10) Samsun- Piazza Avm. Türkmenler İçin Yardım Sergisi, 10 / 2014, Samsun- Piazza Avm. [Ulusal]

11) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Farklı Ve Birlikte II- Jurili Sergi, 11 / 2014, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi [Ulusal]

12) Anadolu Üniversitesi Doktora Grubu Karma Sergisi, 1 / 2013, Anadolu Üniversitesi [Ulusal]

13) Anadolu Üniversitesi Doktora Grubu Karma Sergisi, 6 / 2013, Anadolu Üniversitesi [Ulusal]

14) Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Bedri Karayağmurlar Atölyesi- Karma Sergi, 6 / 2012, Dokuz Eylül Üniversitesi [Ulusal]

15) Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Bedri Karayağmurlar Atölyesi- Karma Sergi, 2 / 2011, Dokuz Eylül Üniversitesi [Ulusal]

16) Mozik Avm- Ş.Urfa Öğretmenler Günü- Karma Sergi, 11 / 2009, Mozik Avm- Ş.Urfa [Ulusal]

17) Ş.Urfa-Belediye sergi salonu Harran Üniversitesi Resim-İş Eğitimi A.B.D. Karma Sergisi , 5 / 2008, Ş.Urfa-Belediye sergi salonu [Ulusal]

18) Ş.urfa, il kültür müdürlüğü İl kültür müdürlüğü açık hava sergisi - karma sergi , 6 / 2007, Ş.urfa, il kültür müdürlüğü [Ulusal]

19) Harran Üniversitesi, Büyük Amfi / D-Blok sergi salonu Bahar şenlikleri kültür etkinlikleri - karma sergi , 5 / 2006, Harran Üniversitesi, Büyük Amfi / D-Blok sergi salonu [Ulusal]

Doktora Tezi
1) Ceylan Sebik Ortaokul Görsel Sanatlar Dersinde Açık Hava Eğitim Uygulamaları: Bir Durum Çalışması, 10 / 2017, Eskişehir

Yüksek Lisans Tezi
1) Ceylan SEBİK Sanat Eğitiminde Bir Estetik Problem Olarak Kitsch ve Sanat Ayırımı, 7 / 2012, İzmir

Konferans Bildirisi
1) Ceylan SEBİK, A. Dilek KIRATLI Açık Havada Eğitim Modeli İle Yapılandırılmış Görsel Sanatlar Dersi Örneği, 7 / 2017, International Art Symposium/ Antalya-Olimpos [Uluslararası]

2) Ceylan SEBİK, A.Dilek KIRATLI Açık Alan Eğitimi Modelinin Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanılmasının Bilişsel Öğrenme Süreçlerine Yansıması, 5 / 2017, EJER Congress 2017/ Denizli [Uluslararası]

3) Ceylan SEBİK Temel Sanat Eğitimi İçin Yeni Bir Söylem Çizgideki Alegori: Bir Eylem Araştırması, 5 / 2016, EJER Congress - Muğla [Uluslararası]

4) Ceylan SEBİK Resimlerarasılık Bağlamında özgünlük kavramı Üzerine Görsel Göstergebilimsel Bir Çözümleme., 6 / 2016, International Art Symposium/ Antalya-Olimpos [Uluslararası]

5) Metin EKER, Sevinç BEŞER, Ceylan SEBİK Sanatın Sanatsal Çözümlemesi Okuryazarlık ve Kültürel Arkaplan İlişkisi, 4 / 2015, Adana [Uluslararası]

Sanatsal Etkinlikler
1) Understanding Differences in Family Learning in Museums, 10 / 2016 [Uluslararası]

2) Ankara- Gazi Üniversitesi Lisansüstü Öğrencilerinde Bilimsel Farkındalık Uyandırma Projesi , 10 / 2016, Ankara- Gazi Üniversitesi [Ulusal]

3) Samsun Duvarsız Eğitim Çalıştayı, 6 / 2015, Samsun [Uluslararası]

Konferans Sunumu
1) Enfo-obezite Çağında Anlatısal Gerçeklik ve Simülakrlar, 12 / 2017, Samsun [Ulusal]

2) "Art Spae and The City, Puclic Art and Urban Futures" başlıklı Eser İncelemesi, 4 / 2015, Samsun [Ulusal]

3) Ceylan SEBİK "Aklın Araçsallaşması Eleştiriyi İmkansız Kılar" W. Adorno Kültür Endüstrisi ve Eleştirel Teori, 3 / 2015, Samsun [Ulusal]

4) Ceylan SEBİK Araştırma Okur-yazarlığı (Anlatı ve Uygulama), 12 / 2015, Samsun [Ulusal]

5) Çocuk Resimleri Konferansı, 5 / 2013, Ş.Urfa [Ulusal]

6) Kitsch ve Sanat, 5 / 2012, İzmir [Ulusal]

7) Ceylan SEBİK Sanat ve Toplum, 1 / 2011, İzmir [Ulusal]

8) Ceylan SEBİK Çağdaş öğretmen profili, 11 / 2010, Ş.Urfa [Ulusal]

9) Ceylan SEBİK Okul deneyimi ve staj tecrübeleri, 6 / 2010, Ş.Urfa [Ulusal]

10) Akademik bilişim konferansı, 4 / 2009, Ş.Urfa [Uluslararası]

11) TRT- Sağlıklı gençlik,sağlıklı gelecek programı, 3 / 2009, Ankara [Ulusal]

12) Ceylan SEBİK Turkcell Yönderlik projesi kapsamında “başarı öyküm” , 4 / 2008, İstanbul - Hilton Otel [Ulusal]

13) Ceylan SEBİK Orta çağ ve Rönesans karşılaştırmalı anlatısı, 2 / 2006, Ş.Urfa [Ulusal]


Projeler1) TÜBİTAK - Yürütücü 4 - 2018 / 11 - 2018 | Durum : Tamamlandı.
TÜBİTAK PROJESİ /
2) BAP - Araştırmacı 4 - 2016 / 10 - 2017 | Durum : Tamamlandı.
"Ortaokul Görsel Sanatlar Dersinde Açık Hava Eğitim Uygulamaları: Bir Durum Çalışması" Anadolu Üniversitesi
3) BAP - Araştırmacı 12 - 2015 / 12 - 2016 | Durum : Tamamlandı.
"Resim Bölümü- Resim Atölye" Ondokuz Mayıs Üniversitesi