CEYLAN SEBİK

Dr. CEYLAN SEBİK

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / RESİM BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 4857
OMÜ E-Posta
ceylan.sebik@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim iş Öğretmenliği Bölümü / 2010
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim iş Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı / 2012
Doktora
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim iş Öğretmenliği Doktora Programı / 2017

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2014- Halen/ Araştırma Görevlisi