CENGİZ KAYA

Doç.Dr. CENGİZ KAYA

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
İNGİLİZCE
OMÜ E-Posta
cengiz.kaya@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
raufemre@yahoo.com

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. / 1999
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Rean. / 2006
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Rean. / 2012
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Rean. / 2015