ÇETİN ÇELENK

Prof.Dr. ÇETİN ÇELENK

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Ordu
Yabancı Diller
--İngilizce, Fransızca
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2656
OMÜ E-Posta
ccelenk@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
ccelenk@hotmail.com
Uzmanlık Alanları
Radyoloji
İlgi Alanları
Toraks, Kardiyo vaküler, Baş- boyun

Eğitim Bilgileri
Lisans
--Ege Üniversitesi, Ege Tıp Fakültesi / 1981
Doktora
--Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı / 1985
Yrd. Doçentlik
--Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi / 1993
Doçentlik
--Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi / 2001
Profesörlük
--Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi / 2008

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Profesör Doktor