RÜŞTÜ CANKON GERMİYANOĞLU

Prof.Dr. RÜŞTÜ CANKON GERMİYANOĞLU

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Ankara
Yabancı Diller
ingilizce
Telefon ve Dahili
(532) 277-9454 / 4956
OMÜ E-Posta
cankon.germiyanoglu@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Üroloji ve çocuk ürolojisi

Eğitim Bilgileri
Lisans
Hacettepe tıp fakültesi
Yüksek Lisans
Hacettepe tıp fakültesi / 1982
Doktora
Ankara Eğitim ve Araştırma hastanesi / 1988
Doçentlik
Ankara Eğitim ve Araştırma hastanesi / 1994
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2011

Akademik ve İdari Görevler OMÜ Çocuk Hastanesi eski Başhekimi
OMÜ Çocuk Ürolojisi Eğitim programı Yöneticisi
OMÜ Hayvan Deneyleri yerel Etik Kurul Üyesi
OMÜ Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı
OMÜ Deney Hayvanları Araştırma Merkezi Müdürü
Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Eski Başhekim Yardımcısı