Burcu YALÇIN

Arş. Gör. Burcu YALÇIN

VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
İngilizce
OMÜ E-Posta
burcuyalcin@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Yüksek Lisans
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı