YASEMİN BURCU ÜSTÜN

Doç.Dr. YASEMİN BURCU ÜSTÜN

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 4251
OMÜ E-Posta
burcu.ustun@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1995
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2008
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2013