BELGİN SIRIKEN

Prof.Dr. BELGİN SIRIKEN

VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
Kişisel Bilgiler
Yabancı Diller
İngilizce
OMÜ E-Posta
bsiriken@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Gıda Mikrobiyoljis, Gıda Sanitasyonu, Moleküler Teknikler

Eğitim Bilgileri
Lisans
Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi / 1989
Yüksek Lisans
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi / 1989
Doktora
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 1998
Dr. Öğr. Üyeliği
Adnan Menderes, Afyon Kocatepe, Ondokuz Mayıs Üniversiteleri / 2000
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Abd. / 2006
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi / 2013

Akademik ve İdari Görevler Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı Ondokuz Mayıs Üinersitesi, Veteriner Fakültesi
Afyon Kocatepe Universitesi Gıda Kontrol Laboratuarı Müdürlüğü
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı Afyon Kocatepe Universitesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Ondokuz Mayıs Üinersitesi, Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Anabilm Dalı Başkanı Ondokuz Mayıs Üinersitesi, Veteriner Fakültesi