BERFİN MELİKOĞLU GÖLCÜ

Doç.Dr. BERFİN MELİKOĞLU GÖLCÜ

VETERİNER FAKÜLTESİ / TEMEL BİLİMLER
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
İstanbul
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 3788
OMÜ E-Posta
bmelikoglu@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
berfinmelik@gmail.com
Uzmanlık Alanları
--

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ankara üniversitesi Veteriner Fakültesi / 2002
Doktora
Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD / 2007
Dr. Öğr. Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD / 2008
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD / 2014

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Klinik Araştırma Etik Kurulu üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu üyeliği