Birsen Deniz ÖZBAKIR

Arş. Gör. Birsen Deniz ÖZBAKIR

VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER
Kişisel Bilgiler
OMÜ E-Posta
birsendeniz.ozbakir@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi / 2014
Yüksek Lisans
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Cerrahi Anabilim Dalı