BİROL KURT

Öğr. Gör. BİROL KURT

REKTÖRLÜK / REKTÖRLÜK
Kişisel Bilgiler
Yabancı Diller
İngilizce, Almanca
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 1609
OMÜ E-Posta
birol.kurt@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Beykent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı / 2007
Yüksek Lisans
OMÜ - CMU, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Avrupa Akdeniz Kültürler ve Turizm / 2019