Betül KAYAR

Arş. Gör. Betül KAYAR

ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ / KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Telefon ve Dahili
(362) 800-8171 / 7855
OMÜ E-Posta
betul.kayar@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Hukuk Tarihi, Osmanlı Hukuku

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü / Hâlen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / 2010
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku / 2017
Doktora
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku / Hâlen / 2017

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Etkinlik Koordinatörlüğü 2020
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi 2017-2020
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Web Koordinatörlüğü 2017
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Enstitü Koordinatörlüğü 2017
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Farabi Bölüm Koordinatörlüğü 2017
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi 2016