ELİF BENGİ ŞENER

Prof.Dr. ELİF BENGİ ŞENER

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 3350
OMÜ E-Posta
bengisener@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
bengimd@hotmail.com
Uzmanlık Alanları
Obstetrik ve jinekolojik anestezi, Torasik ve Oftalmik Anestezi, İleri yaşam desteği eğiticisi

Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1992
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığı)
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2001
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2012