Bekir Şakir KONYALI

Dr. Öğretim Üyesi Bekir Şakir KONYALI

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
EyÜp
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 5187
OMÜ E-Posta
bekirsakir.konyali@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
bekirkonyali55@hotmail.com
Uzmanlık Alanları
Yeni Türk Edebiyatı

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü