BEKİR ÖZTÜRK

Öğr. Gör. BEKİR ÖZTÜRK

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU / Muhasebe ve Vergi

» Oran analizi


Mali analiz Ders Notları

https://www.youtube.com/watch?v=tP1ixyHQwKo               finansal  analiz video izle 
 

  1. malitablolaranalizi.pdf
  2. Oran analizi formüller
X A.Ş. 2016 - 2017 YILLARI MALİ TABLOLARI      
BİLANÇO        
AKTİF                          2016 2017 kullanım kaynak
     A-HAZIR DEĞ, 45.000 55.000 10.000  
     B-MENKUL KIY. 95.000 175.000 80.000  
     C-TİCARİ ALA. 250.000 450.000 200.000  
     D-DİĞER ALA 40.000 85.000 45.000  
     E-STOKLAR 450.000 750.000 300.000  
     F-GELAY AİT GİD 5.000 10.000    
         VE GELİR TAHAKKUKLARI     5.000  
     G-DİĞ DÖN VAR 8.000 15.000 7.000  
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 893.000 1.540.000    
         
     C-MALİ DUR VAR 90.000 90.000 0  
     D-MADDİ D.V(NET) 1.250.000 1.720.000    
              1- maddi d.v Brüt  1.500.000 2.000.000 500.000  
              2 birik amortis 250.000 280.000   30.000
DURAN VAR TOPLAMI 1.340.000 1.810.000    
      0  
AKTİF TOPLAMI 2.233.000 3.350.000    
PASİF        
     A-MALİ BORÇLAR 450.000 640.000   190.000
     B-TİCARİ BORÇLAR 220.000 250.000   30.000
     C- ÖD VERGİ VE FON 60.000 65.000    
     F-BORÇ GİD.KARŞIL 35.000 45.000    
1- Dönem karı vergi karşılığı 45.000 60.000   15.000
2- Dönem karı Peşin Öd. (-) 10.000 15.000     
KISA VADELİ YAB.KAYN.TOPLAMI 765.000 1.000.000    
         
     A-MALİ BORÇLAR 600.000 1.050.000   450.000
UZUN VAD.YAB. KAYN.TOPLAMI 600.000 1.050.000    
         
     A-ÖDENMİŞ SERMAYE 600.000 800.000   200.000
     B-SERMAYE YEDEKLERİ 45.000 45.000    
     C-KÂR YEDEKLERİ 40.000 95.000   55.000
     G- GEÇMİŞ YIL KARLARI 58.000 80.000   22.000
     F-DÖN NET KÂR(ZARARI) 125.000 280.000   155.000
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 868.000 1.300.000    
         
PASİF TOPLAMI 2.233.000 3.350.000    
      1.147.000 1.147.000
         
GELİR TABLOSU 2016 2017 2016 a göre artış %
A-BRÜT SATIŞLAR 10.580.000 16.500.000 5.920.000 56
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1.150.000 1.950.000 800.000 70
C-NET SATIŞLAR 9.430.000 14.550.000 5.120.000 54
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 7.580.000 11.700.000 4.120.000 54
BRÜT SAT KÂRI/ZARARI 1.850.000 2.850.000 1.000.000 54
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 1.550.000 2.500.000 950.000 61
FAAL KÂR VEYA ZARARI 300.000 350.000 50.000 17
F-DİĞER FAALOLAĞAN        
    GELİR VE KÂRLAR 135.000 255.000 120.000 89
G-DİĞER FAAL OLA        
    GİD ZARARLAR (-) 43.000 41.000 -2.000 -5
H-FİNANS GİDER (-) 190.000 240.000 50.000 26
OLAĞAN KÂR /ZARAR 202.000 324.000 122.000 60
I-O.DIŞI GELİR VE KÂRLAR 25.000 95.000 70.000 280
J-OL.DIŞI GİDER /ZARAR (-) 57.000 79.000 22.000 39
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 170.000 340.000 170.000 100
K-D. KÂRI VER. DİĞ YAS        
    YÜKÜM KARŞILIKLARI (-) 45.000 60.000 15.000 33
D.NET KÂRI VEYA ZARARI 125.000 280.000 155.000 124
         
  1. 2017 Oran analizini yapınız? 
  2. Veresiye politikasını açıklayınız  (alıcılar, satıcılar, alacak senetleri,borç senetleri)/toplam varlıklara oranını dikkate alarak.
  3. Stok devir hızını hesaplayarak. stok bulundurma politikasını yazınız
  4. Duran varlıklara yatırım harcamalarını  hesaplayınız. Duranvarlıklara yatırım da öz kaynak,yabancı kaynak kullanım durumunuyazınız
  5. Senetli alacakların devir hızı nedir?
  6. Varlıklar ve kaynaklar analizini yapınız
  7. Çalışma (net) sermayesi hakkında bilgi veriniz?