BEHİCE YAVUZ ERDOĞAN

Dr. Öğretim Üyesi BEHİCE YAVUZ ERDOĞAN

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU / Gıda İşleme


YayınlarKonferans Bildirisi
1) A. Nur Onar, Ömer Kılıç, Behice Yavuz Erdoğan Graphene and Molecularly Imprinted Polymer Based Sensor Production with One Step Electrochemical Procedure for Trinitrotoluene Detection Step Electrochemical Procedure for Trinitrotoluene Detection, 11 / 2018 [Uluslararası]

2) B. Yavuz Erdoğan, A.Nur Onar Sitrulin ve Arjininin Kapiler Elektroforez Yöntemi ile Birlikte Tayini, 12 / 2018 [Ulusal]

3) A.Nur Onar, Ömer Kılıç, B. Yavuz Erdoğan Grafen ve Moleküler Baskılanmış Polimer ile Voltametrik Sensör Geliştirilmesi, 12 / 2018 [Ulusal]

4) Development of Graphene and Molecularly Imprinted Polymer Based Sensor for Trinitrotolene Detection, 11 / 2017 [Uluslararası]

5) Bazı Aminoasitlerin Kapiler Elektroforez ile Tayini, 11 / 2017 [Ulusal]

6) BEHİCE YAVUZ ERDOĞAN, ATİYE NUR ONAR DETERMINATION OF SOME ANIONS IN HERBAL TEA BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS, 9 / 2016 [Uluslararası]

7) BEHİCE YAVUZ ERDOĞAN, ATİYE NUR ONAR Capillary Electrophoretic Determinations of Some Anions in Different Foodstuffs, 10 / 2016 [Uluslararası]

8) ONAR ATİYE NUR,Çetnkaya Gülcan,YAVUZ ERDOĞAN BEHİCE Square Wave Voltammetric Behaviour and Quantitative Determination of N oxalyl L diaminopropionic Acid α-ODAP , 11 / 2016 [Uluslararası]

9) BEHİCE YAVUZ ERDOĞAN, A. NUR ONAR Determination Of Some Anions in Dairy Products by Capillary Electrophoresis, 6 / 2015, 11 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences [Uluslararası]

10) BEHİCE YAVUZ ERDOĞAN, A. NUR ONAR, Investigation of ResveratrolCopper Complexes Using Two Different Techniques, 10 / 2014, Workshop on Determining Antioxidants As Reactive Species Scavengers [Uluslararası]

11) Trace Analysis Using Capillart Electrophoıresis and Sample stacking Technique, 5 / 2014, III. Eser Analiz Çalıştayı, TOKAT [Ulusal]

12) Yavuz Erdoğan Behice, Yöndemir İnce Ayşegül, Aygün Ş Fatma Voltammetric Determination of Cadmium in Some Vegetables”. , 9 / 2013, 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, TRABZON. [Uluslararası]

13) Aygün Ş Fatma, Yöndemir İnce Ayşegül, Yavuz Erdoğan Behice Determination of Cu, Fe, Mn and Zn Contents after Heat Treatment in Some Vegetables Grown in the Middle Black Sea. , 9 / 2013, 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Trabzon [Uluslararası]

14) Çetinkaya Gülcan, Onar A Nur, Yavuz Erdoğan Behice Electrochemical Behavior And Determination Of A Neurotoxic Free Amino Acid; ß-DAP In Lathyrus Satıvus Seeds. , 9 / 2013, 10th International Electrochemistry Meeting İn Turkey, KONYA. [Uluslararası]

15) Onar A Nur, Yavuz Erdoğan Behice A tale of two paper”. , 9 / 2013, 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, TRABZON [Uluslararası]

16) Yavuz Erdoğan Behice, Onar A Nur Meyvelerde Kapiler Elektroforez Tekniği ile Nitrat, Nitrit ve Okzalat Tayini. , 5 / 2013, Ulusal Kromatografi Kongresi, BURSA [Ulusal]

17) Onar A Nur, Yavuz Erdoğan Behice, Acar Zeki Mürdümük Popülasyonlarında Kapiler elektroforetik Yöntemle Serbest Aminoasit Derişimlerinin Belirlenmesi. , 5 / 2013, Ulusal Kromatografi Kongresi, BURSA [Ulusal]

18) Onar A Nur, Yavuz Edoğan Behice, Dumanlı Onur, Öztürk Özge and Öztürk Muharrem Capillary Elektrophoretic Determination of Some Anions at Low pH”. , 5 / 2012, 3rd Pak-Turk Conference on Chemical Sciences, BURSA [Uluslararası]

19) Onar A Nur, Yavuz Erdoğa Behice, Dumanlı Onur, Öztürk Muharrem Kapiler Elektroforez mile Asidik Ortamda Beyin Omurilik Sıvısında Nitrat ve Nitrit Tayini. , 9 / 2012, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, HATAY [Ulusal]

20) Yavuz Erdoğan Behice, Onar A Nur Bir Makale Deneyimi. , 9 / 2012, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, HATAY [Ulusal]

21) Öztürk Muharrem, Yavuz Erdoğan Behice, Dumanlı Onur, Onar A Nur DPV Beats SWV: Adsorptive Stripping Determination of an Oxidative Stress Marker in Biological Fluid",. , 9 / 2011, 9th International Electrochemistry Meeting İn Turkey ÇEŞME [Uluslararası]

22) Yavuz Erdoğan Behice, Dumanlı Onur, Onar A Nur Study Of Resveratrol-Copper Complexes By Voltammetry., 9 / 2011, 9th International Electrochemistry Meeting İn Turkey, ÇEŞME [Uluslararası]

23) Yavuz Erdoğan Behice, Onar A Nur Study Of Resveratrol-Copper Complexes By Capillary Electrophoresis. , 5 / 2011, International Symposium DRD ,Antalya [Uluslararası]

24) Yavuz Erdoğan Behice, Özcimder Mustafa İyon Seçici Elektrotla Saçta Kurşun Tayini. , 9 / 2011, 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi,SAMSUN [Ulusal]

25) Yavuz Erdoğan Behice, Onar A Nur Samsun İli Çevresi’nde Sıklıkla Kullanılan Tarım İlaçlarının Önderiştirme Çalışmaları". , 9 / 2011, , 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, SAMSUN [Ulusal]

Hakemlik
1) Turkish Journal of Chemistry, 5 / 2018

2) Journal of Food and Health Science, 6 / 2017

3) Journal of Agricultural Science and Technology, 7 / 2014

Dergi Makalesi
1) YAVUZ ERDOĞAN Behice, ONAR A Nur Determination of nitrates, nitrites and oxalates in Kale and Sultane Pea by capillary Electrophoresis , Journal of Animal and Veterinary Advanced, 10, 15, 12 / 2051-2057 [Uluslararası]

2) Gülcan Çetinkaya, Behice Yavuz Erdoğan, A. Nur Onar Electrochemical Characterization and Voltammetric Determination of β-N-oxalyl-L-α,β- diaminopropionic Acid in Grass Pea Seeds, Analytical Letters, 51, 6 / 2018 [Uluslararası]

3) Determination of Fe, Mn, Cu, Zn and Cd after Heat Treatment in some vegetables and Green Bean (Phaseolus vulgaris L.) grown in the Middle Black Sea Region, International Journal of Agricultural Science and Food Technology, 8 / 2017 [Uluslararası]

4) Nitrate and nitrite determination in gunshot residue samples by capillary electrophoresis in acidic run buffer, Journal of Forensic Sciences, 3 / 2017 [Uluslararası]

5) Homoarginine, β-ODAP, and asparagine contents of grass pea landraces cultivated in Turkey , Food Chemistry, 6 / 2014 [Uluslararası]