BİLGE CAN MEYDAN

Doç.Dr. BİLGE CAN MEYDAN

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
ANKARA
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 3121919 / 2440
OMÜ E-Posta
bcan@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Patoloji, Nefropatoloji (Vanderbilt Un., Nashville, ABD), Hepatopatoloji, Nöropatoloji

Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doktora
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi