BİRŞEN BİLGİCİ

Doç.Dr. BİRŞEN BİLGİCİ

TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2688
OMÜ E-Posta
bbilgici@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Biyokimya ve Klinik Biyokimya

Eğitim Bilgileri
Lisans
Atatürk Ün.Tıp Fakültesi
Yüksek Lisans
Atatürk Ün.Tıp Fakültesi
Doktora
Ondokuz Mayıs Ün.Tıp Fakültesi
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Ün.Tıp Fakültesi
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Ün.Tıp Fakültesi

Akademik ve İdari Görevler Merkez Laboratuvar Hematoloji sorumlusu Doç.Dr
Methabolizma Laboratuvar sorumlusu Doç.Dr