BERNA AYDIN

Prof.Dr. BERNA AYDIN

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 1791
OMÜ E-Posta
baydin@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Adli Tıp

Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1987
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2010
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2016

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı