BAHİDDİN YILMAZ

Doç.Dr. BAHİDDİN YILMAZ

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Yayladağı/HATAY
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 4244
OMÜ E-Posta
bahiddin.yilmaz@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
İç Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1997
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2011
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2017

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Universitesi Transfüzyon komitesi üyeliği
Ondokuz Mayıs Universitesi Erasmus Koordinatorlüğü
Ondokuz Mayıs Universitesi Enfeksiyon komitesi üyeliği