BAHATTİN AVCI

Doç.Dr. BAHATTİN AVCI

TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Eskişehir
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2543
OMÜ E-Posta
b.avci@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
bahattinavci@hotmail.com
Uzmanlık Alanları
Biyokimya ve Klinik Biyokimya

Eğitim Bilgileri
Lisans
İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi
Yüksek Lisans
İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi / 1993
Doktora
Atatürk Ün.Tıp Fakültesi / 2000
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Ün.Tıp Fakültesi / 2008
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Ün.Tıp Fakültesi / 2014

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem III Koordinatörü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarları Yöneticisi