Aytül KARABEKİROĞLU

Dr. Öğretim Üyesi Aytül KARABEKİROĞLU

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 3187
OMÜ E-Posta
aytul.karabekiroglu@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Psikiyatri

Eğitim Bilgileri
Lisans
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2002
Yüksek Lisans
Doktora
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD / 2008
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2016