AYSUN GÜMÜŞ

Prof.Dr. AYSUN GÜMÜŞ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

» Verdiği Dersler


Biyoistatistik (Lisans)

Deniz Biyolojisi (Lisans)

Limnoloji (Lisans)

Hidrobiyoloji (Lisans)

Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği

Deniz Biyolojisi Lab (Lisans)

Limnoloji Lab ( Lisans)

Bilim Tarihi

Biyologlar İçin Temel İstatistik (Yüksek Lisans)

İleri Limnoloji (Yüksek Lisans)

Akuatik Ekosistem (Yüksek Lisans)

Estuarin Biyolojisi ( Yüksek Lisans)

Karadeniz Ekosistemi (Yüksek Lisans)

İç Sularda Pollusyon (Yüksek Lisans)

Balık Ekolojisi (Yüksek Lisans)

Balık Biyolojisi (Yüksek Lisans)

Limnolojide Araştırma Yöntemleri (Yüksek Lisans)

Balık Populasyonlarında İstatistik Hesaplamalar ve Yorumları (Doktora)

Balıklarda Yaş Tayini Doğrulama Metotları (Doktora)

Balık Stokları Tesbiti ve İdare Yöntemleri (Doktora)

Balıklarda Adaptasyon (Doktora)