Ayşenur ÇELİK ŞAHİN

Arş. Gör. Ayşenur ÇELİK ŞAHİN

EĞİTİM FAKÜLTESİ / ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Ünye
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 5481
OMÜ E-Posta
aysenur.celiksahin@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Erken okuryazarlık, erken çocuklukta özel eğitim, erken müdahale

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü / 2011
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi / 2016
Doktora
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim