AHMET YILMAZ ÇOBAN

Prof.Dr. AHMET YILMAZ ÇOBAN

TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Fatsa/Ordu
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 3526
OMÜ E-Posta
ayilmazc@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
cobanay2003@gmail.com
Uzmanlık Alanları
Tıbbi Mikrobiyoloji

Eğitim Bilgileri
Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü-1993 / 1993
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Bölümü-1997 / 1997
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Bölümü-2002 / 2002
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD / 2003
Doçentlik
Klinik Mikrobiyoloji-2006
Profesörlük
2014

Akademik ve İdari Görevler OMU Tıp Fakültesi Doku Tipleme Laboratuvarı Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlu Yardımcısı