ALİ TEKGÜLER

Dr. Öğretim Üyesi ALİ TEKGÜLER

SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU / Makina ve Metal Tek.


YayınlarKonferans Bildirisi
1) Taner YILDIZ, Ali TEKGÜLER, Fikret ÖZKARAMAN, Dilek KANDEMİR Organik Tarımda Bazı Termal Yöntemlerle Yabancı Ot Kontrolü, 9 / 2013 [Ulusal]

Dergi Makalesi
1) Ali Tekgüler, Taner Yıldız Determination of Spring Rigidity and Fruit Detachment Force in Yomra Variety Hazelnut Trees, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America (AMA), 46, 2, 5 / 2015 [Uluslararası]

2) Alper Taner, Ali Tekgüler, Hüseyin Sauk Yapay sinir ağları ile makarnalık buğday çeşitlerinin sınıflandırılması, Anadolu tarım Bilimleri Dergisi, 3 / 2015, http://dx.doi.org/10.7161/anajas.2015.30.1.51-59 [Ulusal]

3) Taner Yıldız, Ali Tekgüler The Effects of Different Maturity Times of Fruit Ripening and Limb Connection Heights on the Percentages of Fruit Removal in Mechanical Harvesting of Hazelnut (Cv. Yomra), Journal of Agricultural Sciences, 20, 1, 1 / 2014, http://dx.doi.org/10.15832/tbd.41053 [Uluslararası]


Projeler1) BAP - Araştırmacı 5 - 2013 / 3 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Tarım Makineleri Bölümü Eğitim ve Öğretim Çalışmalarında Uygulama Tekniklerinin Geliştirilmesi

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Tuğba KARAKÖSE - Yatay Hava Tünelinde Mısır-Koçan karışımının Ayrılması İçin Bazı Aoredinamik Karakteristiklerin Belirlenmesi - 1 / 2015