Ayşe Asya GÜRGÜN ÖZDEMİR

Arş. Gör. Ayşe Asya GÜRGÜN ÖZDEMİR

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
İzmİr
Yabancı Diller
İngilizce
OMÜ E-Posta
asya.gurgun@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
asyagurgun@gmail.com.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Mersin Üniversitesi
Yüksek Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı
Doktora
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı