AHMET RİFAT ŞAHİN

Prof.Dr. AHMET RİFAT ŞAHİN

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Karaman
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2635
OMÜ E-Posta
arsahin@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Psikiyatri

Eğitim Bilgileri
Lisans
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doktora
Sağlık Bakanlığı, Ankara Numune Hastanesi
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1992
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD / 1995
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD / 2001

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp F. Psikiyatri AD Anabilim Dalı Başkanı