ARİF SATICI

Arş. Gör. ARİF SATICI

YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
Kişisel Bilgiler
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 5639
OMÜ E-Posta
arif.satici@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
arifsatici@gmail.com
Uzmanlık Alanları
TENİS

Eğitim Bilgileri
Lisans
Dumlupınar Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği / 2009
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor / 2016
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor