RAMAZAN AMANVERMEZ

Prof.Dr. RAMAZAN AMANVERMEZ

TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Terme-SAMSUN
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2534
OMÜ E-Posta
aramazan@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Biyokimya ve Klinik Biyokimya

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya A. Dalı
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Akademik ve İdari Görevler Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı