ALİ SEYLAN

Prof.Dr. ALİ SEYLAN

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / GRAFİK BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 4833
OMÜ E-Posta
aliseylan@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
aliseylan@gmail.com
Uzmanlık Alanları
Grafik Tasarım

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Grafik Anasanat Dalı / 1995
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / 1998
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / 2004
Dr. Öğr. Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2009
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2012
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2018

Akademik ve İdari Görevler Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı 2013-2016