Ali KAHRAMANOĞLU

Dr. Öğretim Üyesi Ali KAHRAMANOĞLU

BAFRA İŞLETME FAKÜLTESİ / SİGORTACILIK VE AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Kahramanmaraş
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 6864
OMÜ E-Posta
ali.kahramanoglu@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Bankacılık ve Sigortacılık
İlgi Alanları
Muhasebe, Bankacılık, Sigortacılık, Girişimcilik, Yenilikçilik

Eğitim Bilgileri
Lisans
Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme / 2006
Yüksek Lisans
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / 2012
Doktora
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme / 2016
Dr. Öğr. Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra İşletme Fakültesi / 2018

Akademik ve İdari Görevler Bafra İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bölüm Başkanı
Selçuk Üniversitesi Müdür Yardımcısı