ALİ EMRE İŞLEK

Arş. Gör. ALİ EMRE İŞLEK

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH
Kişisel Bilgiler
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 5224
OMÜ E-Posta
ali.islek@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Osmanlı Yönetimi - Tasavvuf Çevresi Münasebetleri
İlgi Alanları
Osmanlı Dönemi Dinî - Tasavvufî Tarihi

Eğitim Bilgileri
Lisans
Fatih Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (Tam Burslu)
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı (Devam Ediyor)