Ali EKEN

Dr. Öğretim Üyesi Ali EKEN

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 /
OMÜ E-Posta
ali.eken@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Akışkanlar Mekaniği, Yapisal Dinamik, Sayısal Yöntemler
İlgi Alanları
Akışkan-yapı etkileşimi, büyük ölçekli sayısal simülasyon, bio-akışlar

Eğitim Bilgileri
Lisans
İTÜ, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği / 2006
Yüksek Lisans
İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uçak ve Uzay Mühendisliği / 2009
Doktora
İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uçak ve Uzay Mühendisliği / 2016
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak ve Uzay Mühendisliği / 2017