ALPER KESTEN

Prof.Dr. ALPER KESTEN

EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM


YayınlarDergi Makalesi
1) Bütün, E., & Kesten, A. Medya okuryazarlığı dersi hakkında öğretmen ve öğrenci görüşleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 / 2014 [Ulusal]

2) Kesten, A., Köçer, M., & Egüz, Ş. Topluma hizmet uygulamaları dersinin toplumsal bilinç kazandırmadaki etkisi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 / 2014 [Ulusal]

3) Sümen, Ö. Ö., & Kesten, A. Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretim elemanlarından beklentileri ve beklentilerinin karşılanma düzeyine ilişkin görüşleri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 / 2014 [Ulusal]

4) Köçer, M., Kesten, A., & Egüz, Ş. İnsan hakları ve demokratikleşme konularının sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 / 2013 [Ulusal]

5) Kesten, A. Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8 / 2012 [Uluslararası]

6) Kesten, A. Difficulties of teaching media literacy course for a social studies teacher: A case study, Energy Education Science and Technology, Part B: Social and Educational Studies, 3 / 2012 [Uluslararası]

7) Kıroğlu, K., Elma, C., Kesten, A. & Egüz, Ş. Üniversitede demokratik bir değer olarak hoşgörü, Journal of Social Studies Education Research, 11 / 2012 [Uluslararası]

8) Egüz. Ş., & Kesten, A. Sosyal bilgiler dersinde müze ile eğitimin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 / 2012 [Ulusal]

9) Özdemir, N., & Kesten, A. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 / 2012 [Ulusal]

10) Kesten, A., Elma, C., Kıroğlu, K., Dicle, A. N., Mercan, E., & Palavan, Ö. Kurum yöneticilerinin bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 1 / 2011 [Ulusal]

11) Kesten, A. Computer technology in education and issues of power and equity, Journal of Social Studies Education Research, 11 / 2010 [Uluslararası]

12) Kıroğlu, K., Kesten, A., & Elma, C. Language and education problems of international students in Turkey, Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 8 / 2010 [Uluslararası]

13) Elma, C., Kesten, A., Dicle, A. N. & Uzun, E, M. Türkiye’de medya okuryazarlığı eğitimi: Medyanın işleyişi ve etik ilkeler açısından bir değerlendirme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8 / 2010 [Uluslararası]

14) Kıroğlu, K., Kesten, A., & Elma, C. Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin sosyo-kültürel ve ekonomik sorunları, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 / 2010 [Ulusal]

15) Elma, C., Kesten, A., Kıroğlu, K., Dicle, A. N., Mercan, E.,. & Palavan, Ö. Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin algıları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6 / 2010 [Ulusal]

16) Kesten, A., & Özdemir, N. Sosyal bilgiler öğretim programının ölçme değerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 / 2010 [Ulusal]

17) Elma, C., Kesten, A., Dicle, A. N., Mercan, E., Çınkır, Ş. & Palavan, Ö. Medya okuryazarlığı dersinin okul müdürlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 / 2009 [Uluslararası]

18) Elma, C., Kesten, A., Dicle, A. N., Mercan, E., Çınkır, Ş., & Palavan, Ö. İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin medya ve medya okuryazarlığı dersine ilişkin tutumları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 / 2009 [Ulusal]

19) Kesten, A. The internet, globalization, and possible problems for Turkish teachers, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 / 2007 [Ulusal]

20) Kesten, A. A collection for enriching the social studies classroom: Instructional techniques in geography education, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 / 2007 [Ulusal]

Kitap Çevirisi
1) A. Kesten, Ö. Palavan, A. N. Dicle, E. Mercan, Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim-Öğretim, 6 / 2008

2) C.Elma & A. Kesten 21. Yüzyıl okuryazarlığı: Medya okuryazarlığına genel bir bakış ve sınıf içi etkinlikler, 8 / 2008

Konferans Bildirisi
1) Köçer, M., Kesten, A., & Egüz Ş. Avrupa Birliği sürecinde insan hakları ve demokratikleşme konularının öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi., 4 / Köçer, M [Uluslararası]

2) Kesten, A., Elma. C., Egüz, Ş., & Akdağ, G. PISA sonuçları bize ne anlatıyor? Demokrasi ve insani gelişme endekslerine dayalı bir karşılaştırma, 4 / 2014 [Uluslararası]

3) Kesten, A., Köçer, M., & Egüz, Ş. Topluma hizmet uygulamaları dersinin toplumsal bilinç kazandırmadaki etkisi, 4 / 2013 [Uluslararası]

4) Kıroğlu, K., Elma, C., Kesten, A. & Egüz, Ş. (2012) Üniversitede demokratik bir değer olarak hoşgörü, 4 / 2012 [Uluslararası]

5) Kıroğlu, K., Elma, C., & Kesten, A. Suggestions of instructors, prospective teachers and administrators for the development of community service application, 10 / 2011 [Uluslararası]

6) Kesten, A., Elma, C., Kıroğlu, K., Dicle, A. N., Uzun Mercan, E. & Palavan, Ö. Opinions of the governmental agency and non-governmental organizations administrators regarding community service learning, 4 / 2010 [Uluslararası]

7) Kesten, A., & Özdemir, N. Yeni sosyal bilgiler öğretim programının ölçme-değerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi, 10 / 2009 [Ulusal]

8) Elma, C., Kesten, A., Dicle, A. N., & Mercan, E. Medya okuryazarlığı dersini alan öğrencilerin televizyon izleme alışkanlıklarının değerlendirilmesi, 10 / 2009 [Ulusal]

9) Özdemir, N., Kesten, A. & Yamaç, M. Nominal grup tekniği: Öğrenciler çevre ve eğitim dersini neden seçtiler?, 5 / 2008 [Uluslararası]

10) Kesten A. The internet, globalization, and problems for Turkish social studies teachers., 11 / 2005 [Uluslararası]

11) Tarman, B. & Kesten, A. The History of Turkish Women and Their Role in Education., 1 / 2004 [Uluslararası]

12) Tarman, B. & Kesten, A. Development of social studies curriculum in Turkey and John Dewey’s effect on the modernization of Turkish education, 11 / 2003 [Uluslararası]

Kitap Bölümü
1) Kesten, A. Sosyal bilgilerde web teknolojisi kullanımı, 8 / 2014 [Ulusal]

2) Kesten, A Medya, 8 / 2013 [Ulusal]

Kitap
1) Kesten, A. Computer technology and social studies, 7 / 2007 [Uluslararası]


Projeler1) TÜBİTAK - Araştırmacı 8 - 2007 / 8 - 2008 | Durum : Tamamlandı.
Medya okuryazarlığı eğitiminin yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi
2) AB - Diğer Görev 2 - 2013 / 2 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi
3) AB - Danışman 4 - 2013 / 11 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Mevlüt Yamaç - Popüler kültürün ilköğretim 8. sınıf öğrencileri üzerindeki etkilerinin öğretmen ve veli görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi (Samsun ili örneği). - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü - 8 / 2013
2) Yüksek Lisans - Şule Egüz - İlköğretim sosyal bilgiler dersinde müze ile eğitimin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği. - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü - 8 / 2011
3) Yüksek Lisans - Eda Bütün - Türkiye’de medya okuryazarlığı dersine ilişkin öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri (Samsun ili örneği) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - 7 / 2010