HÜSEYİN AKAN

Prof.Dr. HÜSEYİN AKAN

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Manisa
OMÜ E-Posta
akan@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1983
Yüksek Lisans
Doktora
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1990
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1991
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1993
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1999

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim üyesi