AHSEN ÖZTÜRK

Öğr. Gör. AHSEN ÖZTÜRK

REKTÖRLÜK / REKTÖRLÜK


YayınlarKonferans Bildirisi
1) ENDÜSTRİYEL TASARIM EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI OLUŞUMLAR, 4 / 2015 [Ulusal]

2) Ahsen ÖZTÜRK Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, 5 / 2014, Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu (Sanat Eğitiminde Dönüşümler) Bildiri Kitabı II, 540-549 [Uluslararası]

3) Ürün Tasarımında Tüketimsel Müdahale: Form-Fonksiyon ile İmaj-Fonksiyonun Karşılaştırılması, 11 / 2013, Esen KARADAĞ, Ahsen ÖZTÜRK, 1. Uluslararası Sanat Sempozyumu (Sanat, Tasarım ve Manipülasyon) Bildiri Kitabı, 329-332, [Uluslararası]

4) Ahsen ÖZTÜRK, Esen KARADAĞ Tüketimin Gerekçesi Olarak Üretimde Sürdürülebilirlik ve Ürünün Reenkarnasyonu, 10 / 2013, 1. Ulusal Sanat ve Tasarım Sempozyumu ve Sergisi, 9-11 Ekim 2013, Konya, Türkiye [Ulusal]

Yüksek Lisans Tezi
1) Ahsen ÖZTÜRK ENDÜSTRİYEL TASARIM EĞİTİMİNDE YENİ YÖNTEM VE YAKLAŞIMLAR, 12 / 2014, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Sergiler
1) Malatya Malatya Büyükşehir Belediyesi “Genç Yetenekler Sanat Sokağında Buluşuyor”, 3 / 2017, Malatya [Uluslararası]

2) SASAV, İstanbul Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi, 3 / 2017, SASAV, İstanbul [Ulusal]

3) Galeri Çankaya, Ankara 8 Mart Karma Sergisi, 3 / 2017, Galeri Çankaya, Ankara [Ulusal]

4) Atılım Üniversitesi, Ankara Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi, 2 / 2017, Atılım Üniversitesi, Ankara [Ulusal]

5) Samsun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” Karma Sanat Sergisi, 3 / 2017, Samsun [Ulusal]

6) Next Level Alışveriş Merkezi, Ankara Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi, 2 / 2017, Next Level Alışveriş Merkezi, Ankara [Ulusal]

7) Türk Amerikan Derneği, Ankara Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi, 1 / 2017, Türk Amerikan Derneği, Ankara [Ulusal]

8) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, 6 / 2016, Samsun [Ulusal]

9) Ordu 1. Karadeniz GSF/STF Fakülteleri ve GSE Bölümleri Karma Sergisi, 3 / 2016, Ordu [Ulusal]

10) Samsun Canik Belediyesi “Kadınlar Günü” Ulusal Karma Sergisi, 3 / 2016, Samsun [Ulusal]

11) izmir Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi ABD Öğretim Elemanları Ulusal Karma Sergisi “Büyük Efes Sanat Günleri”, 2 / 2016, izmir [Ulusal]

12) İnönü Üniversitesi, Malatya Uluslararası Sanat Sempozyumu ve Sergisi, 10 / 2015, İnönü Üniversitesi, Malatya [Uluslararası]

13) Gazi Üniversitesi, Ankara 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, 11 / 2015, Gazi Üniversitesi, Ankara [Uluslararası]

14) “İletişimde Tasarım–Tasarımda İletişim” Uluslararası Sempozyum ve Sergisi, Kütahya, Türkiye “İletişimde Tasarım–Tasarımda İletişim” Uluslararası Sempozyum ve Sergisi, 10 / 2013, “İletişimde Tasarım–Tasarımda İletişim” Uluslararası Sempozyum ve Sergisi, Kütahya, Türkiye [Uluslararası]

Dergi Makalesi
1) Tasarım Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar ve Tasarımcı Düşünüş Modeli, International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art , Cilt:5, , Sayı: 1, 12 / 2016 [Uluslararası]

2) Tasarım Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevrimiçi Tamamen Uzaktan Tasarım Eğitimi, Jret (Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi), Cilt:5, Özel Sayı, 6 / 2016 [Ulusal]

3) TASARIM STÜDYOSUNA TEKNOLOJİNİN ENTEGRASYONU: SANAL TASARIM STÜDYOSU, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt:5, , Sayı:1, 2 / 2016 [Ulusal]